Empo TV

Klag mer til Diskrimineringsombudet

Mennesker med funksjonsnedsettelser og organisasjoner som kjemper for deres interesser i samfunnet oppfordres til å klage mer når de opplever urettferdig behandling. Diskrimineringen som funksjonshemmede opplever kommer alt for sjelden fram til ...

Publisert:

Mennesker med funksjonsnedsettelser og organisasjoner som kjemper for deres interesser i samfunnet oppfordres til å klage mer når de opplever urettferdig behandling. Diskrimineringen som funksjonshemmede opplever kommer alt for sjelden fram til diskrimineringsnemnda mener direktør Ashan Nishantha.

Bare rundt en tredel av sakene som Diskrimineringsnemnda får til behandling, gjelder diskriminering av funksjonshemmede. Men klagesakene som er blitt behandlet i  likestillings- og diskrimineringsloven har gitt resultater. Blant eksemplene på klagesaker som gir medhold er Vips, som i 2019 ble felt og truet med mulkt fordi  betalingstjenesten ikke lot seg  bruke av blinde. Å bli felt førte til en så kraftig skjerping at selskapet nylig vant innovasjonsprisen for universell utforming for den nye versjonen av den tilrettelagte Vipstjenesten som de var blitt felt for.   

Det kan oppleves krevende for et enkelt menneske å fremme en klage når man opplever å ha blitt diskriminert. Det har direktør Nishantha  i Likestillingsss- og diskrimineringsnemda forståele for. – Men tenk på at du tar kampen for hele samfunnet. Det har en verdi langt ut over den enkelte klagesaken. Nå har nemnda for eksempel konstatert i to klagesaker at man ikke kan nektes å ha med førerhund i butikker. Det vil få virkning for flere, sier han. Nishantha råder den enkelte til å kontakte en interesseorganisasjon eller Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få støtte og bistand til å fremme klagene.

 I forhold til omfanget av diskrimineringen som funksjonshemmede opplever i samfunnet, frykter han at klagesakene som kommer til nemnda, bare utgjør toppen av isfjellet. – For at vi skal klare å flytte verden i riktig retning, trenger vi flere saker til behandling. Hver sak som retter søkelyset på manglende likestilling, bidrar til en bedre hverdag for de av oss som er funksjonsnedsatte, sier direktør Nishantha til Handikapnytt.

At andelen som får medhold i diskrimineringssaker som handler om funksjonsnedsettelse er høyere enn på andre diskrimineringsgrunnlag, overrasker ikke Ashan Nishantha. Det siste året har nemnda også satt foten ned for koronarestriksjoner som rammet funksjonshemmede på en måte som var i strid med diskrimineringslovgivningen. Det er gratis å få en klagesak behandlet av Diskrimineringsnemnda, og du trenger ikke advokat. Du risikerer heller ikke å bli idømt motpartens saksomkostninger dersom du taper. Jurister i nemndas sekretariat kan også hjelpe deg med å sette opp klagen.

Saken er fra Handikapnytt.no

Handikapnytt.no: - Klager gjør verden til et bedre sted

Publisert av Birgitte Falck-Jøargensen