Empo TV

MDG-politiker sikret gjennomslag for grønn handikap-politikk

#Aurora Kobernus hadde vært medlem i MDG tre måneder da hun fikk gjennomslag for å vedta et helt kapittel om funksjonshemmede i det nye programmet til MDG. – Jeg er imponert, sier fungerende partileder Arild Hermstad. Landsmøtet til ...

Publisert:

Aurora Kobernus hadde vært medlem i MDG tre måneder da hun fikk gjennomslag for å vedta et helt kapittel om funksjonshemmede i det nye programmet til MDG. – Jeg er imponert, sier fungerende partileder Arild Hermstad. Landsmøtet til Miljøpartiet de grønne (MDG) vedtok i et eget kapittel i alt 17 punkter som skal fremme likestilling av funksjonshemmede. Under overskriften «deltakelse, mangfold og likeverd» skal et av målene være å sikre statlig fullfinansisering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Partiet ønsker også  å styrke flere ordninger og lover som skal sikre likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I partiprogrammet er alt fra et uforbeholdent krav om at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) tas uten forbehold og med tilleggsprotokoller inn i norsk lov, til å gå inn for flere HC-parkeringsplasser og en styrking av bilstønadsordningen. Forslagsstilleren Aurora Kobernus er svært fornøyd med å ha fått med seg hele partiet på å konkretisere MDGs politikk på området.

Selv meldte hun seg inn i MDG så sent som i januar. Men selv om hun er helt fersk i partiet, satte hun seg et mål om å sørge for at MDG blir best på å skape et inkluderende samfunn for alle. Hun er selv funksjonshemmet og menneskerettsaktivist. Det har betydning i seg selv, mener hun.

– Det er kraftig symbolikk å ha et kapittel skrevet av partiets egne aktive funksjonshemmede, som kjenner MDGs politikk basert på kravene til funksjonshemmedes organisasjoner, sier hun.

Og fungerende partileder Arild Hermstad tar av seg hatten for sin nye partifelle. – Jeg er veldig imponert over innsatsen Aurora har lagt inn i å få utviklet denne politikken og å få med seg partiet. Hun har gjort oss til et mer bevisst og åpent parti, og hennes innsats har styrket partiprogrammet veldig. Det har også vært flere i partiet som har vært opptatt av dette lenge, men Aurora har utvilsomt bidratt til å inspirere mange i partiet i denne prosessen, sier han i en e-post til Handikapnytt. Aurora Kobernus er glad for godordene fra Arild Hermstad, ikke minst etter et digitalt landsmøte der man ikke får så mange direkte tilbakemeldinger som når man samles fysisk.

– Å få høre dette fra noen høyt så oppe i partiet, er en hyggelig attest etter landsmøtet, sier hun når Handikapnytt gjengir Arild Hermstads utsagn. Men en ting er å vedta et partiprogram, noe annet er å få gjennomslag. Slik svarer Arild Hermstad når Handikapnytt spør hvordan MDG vil jobbe med funkispolitikken framover: – Vi skal gå i dialog med de forskjellige organisasjonene og lytte til dem om politiske saker og finne ut hvor skoen trykker. Vi er opptatt av å finne ut hvordan man kan implementere CRPD så fort som mulig i hele samfunnet, sier Arild Hermstad. – Det viktigste for oss er å få på plass velferdsordninger og systemer som fungerer for alle og som ikke utestenger folk. Universelle løsninger slik som togstasjoner alle kan bruke, koster ikke mer om man tenker helhet og langsiktig. Det er både bedre og billigere enn å sette opp spesialordninger, sier Hermstad. Han viser videre til at MDG allerede har tatt til orde for å bruke 150 millioner kroner mer på en utvidet TT-ordning, og 500 millioner kroner mer til ordningen med brukerstyrt personlig assistanse og 65 millioner kroner til 500 nye tiltaksplasser for utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser.

Aurora Kobernus synes det er flott at partiledelsen har gjort seg opp en mening om hvordan programmet for funkispolitikk skal settes ut i livet. Hun er sikker på at MDG faktisk mener alvor, og at politikken for funksjonshemmede ikke bare er «fine ord», men noe de faktisk prioriterer høyt. – På dette området er det ikke nok å være imot diskriminering. Man må være en aktiv forkjemper for likestilling. Jeg har tro på at MDG kan ta den rollen.

Les saken her: Gjennomslag for grønn handikap politikk

I Handikapnytt kan du lese hovedpunktene om handikappolitikken til MDG

Publisert av Birgitte Faclk-Jørgensen