Empo TV

Salangen-redaktør anker BPA- saken

Jon Henrik Larsen grunnla og drev lokalavisa Salangen-Nyheter i samarbeid med sin brukerstyrte personlig assistent (BPA). Denne stillingen var en såkalt varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). Salangen kommune fratok ham assistansen fordi den mente ...

Publisert:

Jon Henrik Larsen grunnla og drev lokalavisa Salangen-Nyheter i samarbeid med sin brukerstyrte personlig assistent (BPA). Denne stillingen var en såkalt varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). Salangen kommune fratok ham assistansen fordi den mente at Larsens praksis med å bruke assistenten i virksomheten var utenfor kommunens ansvar. I stedet ville kommunen avgrense BPA til bruk i hjemmet.

Dermed mistet Larsen muligheten til å fungere i jobben som redaktør og bedriftsleder, og han måtte melde oppbud for selskapet. Han tar nå saken mot staten videre i rettssystemet. Jon Henrik Larsen mener selv at vedtaket som ble stadfestet av statsforvalteren, er i strid med FN- konvensjonen (CRPD), som gir personer med funksjonsnedsettelser rett til å ta i bruk sine assistenter på arbeidsplassen. .

Med bistand fra advokat Olav Lægreid saksøkte Jon Henrik Larsen staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for å få kjent statsforvalterens vedtak om hans BPA-ordning ugyldig. Nå skal Borgarting lagmannsrett behandle anken til Jon Henrik Larsen. Larsens kamp for å beholde BPA- ordningen har fått mye oppmerksomhet.

BPA er et likestillingsverktøy som skal gjøre det mulig for meg som ufør å kunne jobbe med det jeg liker best og få hjelp med de svake sidene av meg selv i arbeids- og privathverdagen, sier Jon Henrik Larsen til Handikapnytt. Det var først tingretten som kom til at man ikke har rett til å benytte BPA i en arbeidssituasjon, bare til omsorg i hjemmet.

De rettighetene Larsen har gjennom FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal legges fram i anken. «BPA er i Larsens tilfelle den eneste ordningen Norge har til rådighet for å realisere hans rettigheter etter CRPD. Da må de norske reglene tolkes i samsvar med konvensjonen, slik at denne gir et ytterligere bidrag tolkningen av BPA-bestemmelsens rekkevidde og nærmere innhold», heter det i anken.

– Jeg er veldig glad for at advokat og jusprofessor Mads Andenæs kommer inn i teamet mitt og skal representere meg i ankesaken i Borgarting Lagmannsrett, skriver Jon Henrik Larsen i en melding til Handikapnytt.

Saken er fra Handikapnytt

handikapnytt.no/salangen-redaktoren-anker-bpa-saken/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen