Empo TV

Ble feildiagnostisert som utviklingshemmet -barnet ble tvangsadoptert

TV 2 har tidligere fortalt om Per og Line. Og om barnet deres som ble plassert i et norsk fosterhjem da det var fem måneder gammelt. Barnevernet mente det fikk mangelfull omsorg, og utviklet seg skjevt. Ingen i nær familie ble forespurt om de ...

Publisert:

TV 2 har tidligere fortalt om Per og Line. Og om barnet deres som ble plassert i et norsk fosterhjem da det var fem måneder gammelt. Barnevernet mente det fikk mangelfull omsorg, og utviklet seg skjevt. Ingen i nær familie ble forespurt om de ville være fosterhjem og kommunen foretok ikke hjelpetiltak for barnet. Per og Line mener en feil diagnose på mor, som lett utviklingshemmet, har hatt stor betydning for saken.  Barnevernet har i flere rettssaker fått medhold i at foreldrene har for dårlige omsorgsevner til å ivareta  barnets behov. 

Diagnosen ble omtalt av psykologene som vurderte moren like før omsorgsovertakelsen. Og har i ettertid blitt sterkt tilbakevist, både av fastlegen til familien og en nevropsykolog. Nå vil barnevernet tvangsadoptere det sju år gamle barnet hennes.  Barnevernet i Gran kommune har i flere år unnlatt å introdusere det sju år gamle barnet for språket og kulturen til den nasjonale minoritetsgruppen Tater. Både Taternes Landsforening og tingrettens psykolog mener det er i strid med menneskerettighetene. Denne saken kommer etter åtte dommer mot Norsk barnevern i menneskerettsdomstolen.

Barnet til Per og Line ble plassert i det norske fosterhjemmet da det var fem måneder gammelt. Det ble begrunnet med at foreldrene hadde for dårlige omsorgsevner. Men moren og faren, som kun får tre samvær i året, understreker at de ikke klandrer fosterforeldrene. Per og Line sier de også er blitt nektet å fortelle at de er barnets biologiske foreldre, fram til november i fjor. Ifølge moren har barnevernet sagt at barnet ikke er modent nok til å bli orientert om sin tilhørighet til tater-romanifolket. – Det er så sårt at jeg ikke har ord, sier Line, som er mor til barnet. – Det river i hjertet vårt. Ungen vår har rett til å vite hvem vi er og hvor den kommer fra, sier Line og Per, som er faren til barnet.  – Saken er et gufs fra fortiden. Både barnets og foreldrenes menneskerettigheter brytes, mener Taternes Landsforening.

Foreldrene tok saken om omsorg for barnet sitt til Tingretten. Tingrettens psykolog skriver at en tvangsadopsjon vil føre til en videre feiloppfatning av barnet, i strid med menneskerettighetene. Psykologen forteller at foreldrene har alminnelig god omsorgskompetanse og bør få mer enn tre samvær i året, slik at det kan gjøres vurderinger, også av en eventuell tilbakeføring. Men barnevernet har nektet å følge dette rådet, noe advokaten til foreldrene reagerer sterkt på. Barnevernet går inn for tvangsadopsjon og skriver at de ikke finner det riktig å kommentere saken foran behandlingen som snart kommer opp for tingretten.

Les hele saken på TV2.no

Feildiagnostisert og mistet barnet

Publisert av Birgtitte Falck-Jørgensen

Kritikken deres er rettet mot barnevernet, som de mener har gjort grove feilvurderinger, både av dem som foreldre og av barnet, som har spesielle behov.