Empo TV

Ett år siden Norge stengte ned

For ett år siden, 12. mars 2020, besluttet myndighetene å stenge ned Norge som følge av koronapandemien. Når vi skriver 12. mars 2021 har det gått tre måneder siden det første vaksinestikket ble satt, og i et intervju med VG forteller helsedirektør Bjørn Guldvog om hvordan han har opplevd det siste året.

Publisert:

- Det så jeg ikke på som usannsynlig, nei. Jeg tenkte at pandemien kunne vare både i ett og to år, men jeg er skuffet over at ingen av medisinene som skulle testes ut virket, for vi håpet at de kunne gi sykdommen en mindre dødelig utgang, sier Guldvog, som blir spurt om han trodde at koronaen kom til å prege Norge ett år etter at han besluttet at vi skulle stenge ned. På spørsmål om hva som har overrasket ham mest dette året, sier han: - I positiv retning er det evnen i befolkningen til å samarbeide for å stå i mot viruset. Det tror jeg ikke har skjedd før i historien. Jeg er stolt av Norge og den norske befolkningen som har stått sammen, og dermed hindret at konsekvensene av pandemien ble enda større.

Videre sier Guldvog: - Så finnes det også folk som ytrer sin mening mot tiltakene som innføres, men det er bra at vi slipper til alle stemmer. Jeg håper vi holder på den modellen fremover også, for i noen land ser jeg tendenser til at samfunnsdebatter blir veldig smale. Han peker på at verden var dårlig forberedt da pandemien inntraff. - Verden har vært dårlig koordinert, også i Europa. Å nedkjempe dette viruset hadde vært enklere dersom en hadde et minimum av felles tenkning. De enkelte landene må selvfølgelig ha mulighet til å påvirke egen tiltaksstruktur, men en større grad av koordinering hadde vært bra, sier Guldvog, som heller ikke er imponert over de nordiske landenes samarbeidsevne. Det har vært vanskelig at vi har valgt så ulike modeller i Norden. Vi er vant til å tenke på Norden som et åpent område, og så ser vi nå under pandemien at vi ikke har brukt dette fellesskapet på en god måte. Det er et stort tap.

På spørsmål om det er fare for at Norge må innføre det samme tiltaksnivået som ble innført 12. mars i fjor, svarer Guldvog: - Det kommer an på hvor flinke folk er til å etterleve de tiltakene vi allerede har. Vi har jo mulighet til å innføre statlige tiltak hvis de lokale ikke fungerer, men det er ingen grunn til å tro at de fungerer bedre bare fordi det er staten som innfører dem. Derfor mener vi at et tett samarbeid mellom kommunene og staten er det beste på det nåværende tidspunkt. Han mener imidlertid at vi kan være inne i de siste månedene av pandemien: - Det er ikke usannsynlig at vi kan begynne å se for oss et annet liv utover sommeren. Vi må nok fortsatt være i beredskap med testing og smittesporing, men forhåpentligvis kan det skje samtidig som vi kan begynne å gå på konserter og idrettsarrangementer igjen.

Les hele saken: Helsedirektøren: – Vi må holde ut noen måneder til – VG

Kilde: vg.no

Publisert av: Anders Teslo