Empo TV

For frisk for psykiatrien, for syk for kommunen.

Kvinnen som nå er blitt 23 år har siden hun var 12 år vært i politiets søkelys. Hun er lettere utviklingshemmet, og som et barn i hodet. Flere instanser har forsøkt å hjelpe henne, men familien opplever at ingen har tatt ansvar for ...

Publisert:

Kvinnen som nå er blitt 23 år har siden hun var 12 år vært i politiets søkelys. Hun er lettere utviklingshemmet, og som et barn i hodet. Flere instanser har forsøkt å hjelpe henne, men familien opplever at ingen har tatt ansvar for henne. Familien hennes mener hun har havnet mellom flere stoler. Botiltak fungerer ikke, fengsel fungerer ikke. Medisinsk behandling fungerer ikke.

I den siste rettssaken hun var involvert i, der hun tente på et hus, forteller hun at hun bevisst gikk inn for å drepe barn. Fordi det ga lengst fengselsstraff. Med øks tok hun seg inn til en barnefamilie og tente på huset – midt på natta. Nå har hun fått en forvaringsdom, som forsvarerne frykter blir på livstid. Kommune og stat sliter med å holde både henne og samfunnet trygg. Dommen er anket, og dermed ikke rettskraftig. Men dilemmaet er der fortsatt.

Når hun ikke er i fengsel, er det Nordreisa kommune som har ansvar for kvinnen. Kommunen unnrømmet svikt. Tidligere har de sagt at de ønsker å hjelpe henne så godt de kan, men at de ikke vet hvordan. De har også vært ærlig på at det er utfordrende å både ivareta kvinnen og beskytte innbyggerne i kommunen. De ønsker ikke å kommentere situasjonen nå før dommen er rettskraftig. Retten skriver, i dommen som ikke er rettskraftig, at det er stor gjentakelsesfare og at samfunnet må sikres mot henne. De mener det bare er flaks at det ikke gikk liv tapt da forbrytelsen skjedde. Men hun trenger også hjelp. For som NRK tidligere har omtalt, har hun det svært utfordrene i fengsel. Hun forsøker ukentlig å ta livet sitt. Og hun blir aggressiv og voldelig når hun blir stoppet.

Fram til den siste dommen har rettspsykiatrisk sakkyndig Knut Waterloo vært tydelig på at vanlig fengsel ikke vil ha preventiv effekt på kvinnen. Likevel har hun vært i fengsel kortere og lengre perioder fem ganger. Tidligere, har NRK omtalt at hun har bodd i en lukket omsorgsinstitusjon. Når hun ikke er i fengsel, er det Nordreisa kommune som har ansvar for kvinnen. Men hun klarer stadig å rømme herfra. To av gangene har hun tent på et hus midt på natta. Det siste tilfellet, det hun nå er dømt for, endte med forvaringsdom. Denne gangen tok hun med seg øks og en kniv, som hun knuste verandadøren før hun gikk inn. Hun hadde en plan om å brenne inne sammen med familien i huset, men det ble for ubehagelig. Både hun og familien kom seg ut før huset ble overtent.

Hennes egen familie har stilt spørsmål om hvordan det er mulig at noen som bor i en institusjon med flere voksne rundt seg, og gitter foran dører og vinduer, klarer å komme seg ut. Hva skal de gjøre med henne? Hvordan kan samfunnet best hjelpe? Psykologspesialisten sa i retten at det ikke finnes noen behandling eller oppholdssted for henne. Botiltak fungerer ikke, fengsel fungerer ikke. Medisinsk behandling fungerer ikke.

Saken er fra NRK.no

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/dina-_23_-ville-drepe-barn-_-fordi-det-ga-lengst-straff-1.15326798

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen