Empo TV

Halden kommune går glipp av verdifull arbeidskraft

Utviklingshemmede er nærmest utelukket fra arbeidsmarkedstiltak som har til hensikt å få personer over i ordinært arbeidsliv, i følge en undersøkelse foretatt av NTNU. Kommunen og samfunnet forøvrig går glipp av verdifull arbeidskraft når ...

Publisert:

Utviklingshemmede er nærmest utelukket fra arbeidsmarkedstiltak som har til hensikt å få personer over i ordinært arbeidsliv, i følge en undersøkelse foretatt av NTNU. Kommunen og samfunnet forøvrig går glipp av verdifull arbeidskraft når utviklingshemmede automatisk henvises til uføretrygd.

I altfor mange tilfeller går det automatikk i at utviklingshemmede henvises til kommunal dagsentervirksomhet uten at andre muligheter ses på eller diskuteres med vedkommende.

I en kommentar i Halden Arbeiderblad spør lederen i NFU Halden og Aremark om det har med holdninger eller uvitenhet å gjøre. Har det med å gjøre at det ikke er «interessant» for kommunene å utrede arbeidsevnen til utviklingshemmede? Det er mange som trives godt på arbeids- og aktivitetssentre, men det er også noen som ønsker nye utfordringer og en ordinær jobb. Disse personene må vil ivareta.

Kommunedirektøren nevnte før jul at man må se på mulighetene til å få flere inn i varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift, og at næringslivet må på banen. Det ble også nevnt en eventuell opprettelse av en prosjektgruppe som vil jobbe med dette. Håpet er at dette er noe politikerne også vil støtte og arbeide for. «Asakprosjektet har blitt utsatt og kommunestyret stemte for at kommunedirektøren skulle utrede nye alternativer. Forslaget som var i tillegg til dette vedtaket  var at brukermedvirkningen skulle være tilstede når prosessen er i gang.

Lajla Halvorsen, leder i NFU Halden og Aremark har følgende forslag:   

1. .Kommunen oppretter en prosjektgruppe. Her bør ansatte ved dagsentrene og brukerorganisasjonene også være med. I tillegg bør NAV være representert.

2. «Asakprosjektet» settes på vent til man er ferdig med prosjektarbeidet (arbeidsprosjektet) slik at man da vet hvor mange som kan gå over i ordinær jobb/varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift.

Mulighetene ligger der så lenge man er villig til å tenke nytt og kreativ.

Saken er hentet fra Halden Arbeiderblad

https://www.ha-halden.no/halden-kommune-gar-glipp-av-verdifull-arbeidskraft/o/5-20-916795

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen