Empo TV

Har troen på en elektrisk fremtid

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det i fremtiden vil bli mulig å skaffe seg elbil dersom du sitter i rullestol.

Publisert:

Isaksens uttalelse kommer etter SVs stortingsrepresentant Eirik Faret Sakariassen sendte arbeid- og sosialministeren et skriftlig spørsmål. Sakariassen lurte på hva regjeringen gjør for at også utviklingshemmede skal ha mulighet til å velge kjøretøyer som ikke forurenser. - Også rullestolbrukere må få muligheten til å være med på det grønne skiftet, sa Sakariassen da han ble intervjuet av Handikapnytt i slutten av februar.

- Jeg er tilfreds med at Arbeids- og velferdsetaten jobber aktivt for å kunne tilby flere nullutslippsbiler. Imidlertid må etaten også ta ta nødvendig hensyn til at bilene som kjøpes inn skal være driftssikre og ivareta brukernes transportbehov, skriver Isaksen i sitt svar til Sakariassen. Han fortsetter: - Det er blant annet noe usikkerhet knyttet til batterienes levetid. Spesialutstyret som monteres i bilene er tungt og bruker derfor mye strøm, noe som reduserer elbilenes rekkevidde betraktelig. Erfaringene med standard elbiler uten ombygninger og tilleggsutstyr, er videre at rekkevidden kan bli betydelig redusert vinterstid. Forhold knyttet til parkering og montering av ladepunkt kan også være utfordrende.

Men fremover regner Isaksen med at fremtidens biler vil ha mer teknologi og bedre batterikapasitet. - Dette vil få stor innvirkning på mulighetene for ombygging og installering av nødvendig tilleggsutstyr, skriver han.

Les hele saken: Torbjørn tror på en elektrisk framtid (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo