Empo TV

Hva skal til for å få flere funksjonshemmede til å drive med organisert idrett?

Dette spørsmålet er ett av flere som man håper at en ny rapport om funksjonshemmede og organisert idrett skal gi svar på. Rapporten er laget for Idrettsformbundet, og er utført av Beitostølen Helsesportssenter og konsulentselskapet Oslo Economics.

Publisert:

I rapporten kommer det frem at det er en "utbredt oppfatning" at det er informasjonsmangel som hindrer funksjonshemmede i å delta i idrett. Men det stemmer ikke helt: "Mange i målgruppen har informasjon om tilgjengelige tilbud, men deltar likevel ikke i idrett", heter det i rapporten. Deltakerne har svart gjennom en nettbasert spørreundersøkelse, og svarene som kom inn, har gjort at spørsmålet om en informasjonsbrist er blitt nyansert.

For det kreves mer for å nå fram til dem som vil gjøre noe annet enn å drive med idrett. Her heter det at: "For å få denne delen av målgruppen med i idrett, kreves ikke bare informasjon, det kreves en større innsats for å få de potensielle utøvere til å skjønne at idrett også er for dem". Rapporten peker på at det må gjøres mer. Bl.a. viser man til flere barrierer som gjør at det vanskelig å delta. Man har ikke tilgang på transport, ledsagertjenester eller aktivitetshjelpemidler.

Rapporten peker også på at det er viktig å bygge sosiale fellesskap med kvalifiserte trenere. Og aktiviteten må være tilpasset utøverens nivå og ambisjoner. "Klarer trenerne dette virker det å være av mindre betydning akkurat hvilken idrett man driver, eller hvem man driver den med, heter det i rapporten. Her kommer det også frem at mennesker med funksjonsnedsettelse er svært sammensatte, hvilket innebærer at det ikke finnes én enkelt løsning.

Les hele saken:

Publisert av: Anders Teslo