Empo TV

Ta kontakt med en politiker i kommunen din

Politikere vet at funksjonshemmede ikke tør å kritisere kommunen fordi de er redde for å bli «straffet». De frykter et dårligere tilbud slik Handikapnytt har omtalt. Nå har to stortingspolitikere fra hver sin fløy tatt for seg ordningen med ...

Publisert:

Politikere vet at funksjonshemmede ikke tør å kritisere kommunen fordi de er redde for å bli «straffet». De frykter et dårligere tilbud slik Handikapnytt har omtalt. Nå har to stortingspolitikere fra hver sin fløy tatt for seg ordningen med borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er det mest kritiske mener de. De råder funksjonshemmede til å snakke med politikere i kommunen de bor i.

– Jeg har fått høre om dette mest fra pårørende. De sier at de er redde, eller de spør meg «tror du jeg vil tape på å protestere på den behandlingen som mine nærmeste får?», sier, Kari Kjønaas Kjos (Frp). Kjos har tidligere sittet som leder i Helse- og omsorgskomiteen på stortinget. Hun forteller om henvendelser fra folk som mener at kommunene ser på dem som brysomme. Pårørende og funksjonshemmede savner dialog og forståelse.– Jeg pleier å si til lokalpolitikerne våre at «finner du deg i at det oppleves slik i din kommune?».

– Det er kommuner i bøtter og spann som gjør alt de kan for å motarbeide den. Mange kommuner har aldri behandlet dette i kommunestyret, sier hun og peker på Handikapnytts nyhetssak nylig om hvordan foreldre som søker om brukerstyrt personlig assistanse, trues med barnevernet. – Dette er tøff og vond lesning. Sånne ting er en dokumentasjon på at man skal være forsiktig med å be om hjelp i kommunen, sier hun. Vi er nødt til å få de ansatte til å forstå at det er den enkelte funksjonshemmede som er sjef i sitt liv og ekspert på sitt liv, erklærer Kari Kjønaas Kjos.

SV- politikeren Karin Andersen mener det er et lederansvar å rette på problemene de funksjonshemmede møter i kommunen. SV-politikeren mener at det fort blir en negativ spiral: Reglene og de økonomiske rammene er stramme, det er vanskelig å klare å hjelpe, og da er det lett å bli skarp i kanten mot dem som trenger hjelp. – Regelverket er ikke tydelig nok. BPA er et veldig godt eksempel der regjeringen har nektet å lage en forskrift som kan gjøre regelverket tydeligere. Det resulterer i en masse konflikter, sier Andersen.

– Hovedproblemet ligger i at det ikke er rom nok for dem som skal løse problemene i hverdagen, til faktisk å løse problemene for folk. Hvis du er syk, funksjonshemmet eller utviklingshemmet, er det vanskelig å hevde rettighetene dine, og det er nesten ingen som har krav på fri rettshjelp, sier hun til Handikapnytt.

Les hele saken på handikapnytt.no:

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen