Empo TV

Mener at den universelle utformingen av jernbanen må styrkes

I en kronikk på Handikapnytts nettside skriver lederen for Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), Marianne Knudsen, om den universelle utformingen av jernbanen, som hun mener må styrkes.

Publisert:

"I dag er 127 av 334 jernbanestasjonar tilgjengelege for rullestolbrukarar. Av desse er berre 31 universelt utforma. Det er på høg tid at det blir laga ein langsiktig plan, slik at togtilbodet blir tilgjengeleg for alle." skriver Knudsen innledningsvis, før hun fortsetter: "Tog er ein av dei mest effektive måtane å reise på mange steder i landet. Det er óg meir miljøvenleg enn både bil og fly. At menneske med nedsatt funksjonsevne blir stengt ute frå ein reisemåte dei fleste tek for gitt, er ein stor urett. Vi ønsker å reise kjapt og miljøvenleg på lik linje med dei andre."

Videre skriver Knudsen: "Enkelte meiner at det bør settast inn midlertidige tiltak på utilgjengelege stasjonar. Dette vil vi åtvare mot. Midlertidige løysingar er ikkje nødvendigvis billige for samfunnet, og kan bli ein kvilepute mot å gjennomføre endringar som gir full universell utforming. Universell utforming kostar, men er ei nødvendig investering. Oppgraderingar til universell utforming skjer berre når togstasjonane uansett må bli utbetra. Når regjering og storting ikkje set av tilstrekkelege midlar til å oppgradere større deler av infrastrukturen, er dette eit utrykk for at likestilling ikkje er viktig. Det er ikkje viktig nok at alle har likeverdig tilgang til ei av dei viktigaste transporttenestene."

Les hele kronikken: Universell utforming av jernbanen må trappast opp (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo