Empo TV

Får kritikk for å ville prioritere rullestolbrukere som søker om HC-kort

I Ålesund vil kommunen prioritere rullestolbrukere som søker om parkeringsbevis for forflytningshemmede, også kjent som HC-kort.

Publisert:

En mann som har multippel sklerose (MS) sendte inn en søknad til kommunen om å få innvilget HC-kort, men svaret han fikk fra kommunen lød slik:

"Ut fra din gangevne har du ikke krav på å få tildelt HC-kort etter dagens forskrift og dette må du godta. Avslaget begrunnes med at det er store avvik på dine søknader om i forhold til din gangevne. Du blir observert flere ganger i uken gående. Du skriver at du har gode dager og dårlige dager. Da får du benytte de gode dager til å få gjort de nødvendige gjøremål."

Mannen står ikke frem i media, men fysioterapeuten hans, Mona Amri, reagerer på kommunens avgjørelse. - Det å sette fagfolks vurderinger til side og i tillegg svare på den måten det blir gjort her, er både respektløst og og nedverdigene, sier Amri til Sunnmørsposten, som var de første som omtalte saken. Hun er sikker på at mannen har et behov for HC-kort, selv om han ikke sitter i rullestol, og han har en legeerklæring fra nevrolog på at han har "betydelige gangvansker" som følge av MS-sykdommen. Videre sier Amri: - Det er helt hinsides. Å si til en person med langtkommen MS at man må gjøre sine ærend på gode dager, er dypt problematisk. Hvis Ålesund kommune tror at gode dager er noe en MS-pasient kan planlegge, er de definitivt langt unna virkeligheten.

Kommunen forsvarer avslaget som mannen fikk. - Jeg ønsker selvsagt at de som virkelig trenger HC-kort skal få det. Men alle med forflyttingshemming kan ikke få, og her har vi etter ei vurdering gitt avslag, sier avdelingsingeniør og saksbehandler Tore Rekdal. Han viser også til at kommunelegen har vurdert saken.

Når det gjelder det med at mannen har blitt observert gående, bygger saksbehandleren på egne observasjoner. - Jeg treffer mannen bortimot daglig, når jeg er på vei fra jobb. Han går og jeg går. Vi pleier å hilse, sier Rekdal. Han forteller også at mannen har søkt om HC-kort tidligere, og at han stadig "justerer" antall meter som han kan gå. Her mener Rekdal at nedtrappingen av gåingen skyldes at mannens MS-sykdom har blitt verre.

Les hele saken: Fikk nei til parkeringsbevis: – Du kan gjøre det du trenger på gode dager (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo