Empo TV

Lånekassen diskriminerer funksjonshemmede studenter

Studenter med funksjonsnedsettelse som søker tilleggsstipend fordi de ikke kan ha deltidsjobb utenom studiene, får heller ikke lov til å ha ubetalte frivillige verv. En student ved Universitetet i Oslo, sier til Handikapnytt at funksjonshemmede ...

Publisert:

Studenter med funksjonsnedsettelse som søker tilleggsstipend fordi de ikke kan ha deltidsjobb utenom studiene, får heller ikke lov til å ha ubetalte frivillige verv. En student ved Universitetet i Oslo, sier til Handikapnytt at funksjonshemmede studenter frattas muligheten til å skaffe seg viktig erfaring fra frivillig arbeid som senere kan komme til nytte når man skal søke jobber.  

Studenten forteller at hun tidligere var engasjert i en pasientorganisasjon. Det opplevde hun som meningsfullt og viktig. Men da hun begynte å studere, viste det seg at hun ble stilt overfor et vanskelig valg. Da hun spurte Lånekassen om regelen, fikk hun beskjed om at hun ikke kunne ha noen verv. Studenter med funksjonsnedsettelse som søker tilleggsstipend fordi de ikke kan ha deltidsjobb utenom studiene, får heller ikke lov til å ha ubetalte frivillige verv. (Av frykt for at hun kan komme på kant med Lånekassen og dermed risikerer å miste stipendet hun er helt avhengig av, ønsker hun ikke å stå fram ved navn.) Det var en strengere beskjed enn hun hadde fått året før, så hun mistenker derfor at praksisen er strammet inn.

Leder Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom bekrefter at problemet berører mange av organisasjonens medlemmer. Lånekassens praksis forhindrer dem i å påta seg oppgaver i sin egen interesseorganisasjon. – Vi mener at det er et alvorlig demokratisk problem at man ikke kan påta seg verv i NHFU eller andre steder om man mottar ekstrastipendet, sier Marianne Knudsen til Handikapnytt. Knudsen mener man ikke kan sidestille lønnet arbeid og frivillig engasjement, slik Lånekassen ser ut til å gjøre. – Det er stor forskjell på lønnet arbeid og på å ha et frivillig verv og å få muligheten til å delta i studentdemokratiet, sier Knudsen. Hun bekrefter at det faktisk er slik at noen helt konkret må velge mellom å ha verv og å ha penger til mat. – Ordningen dekker ikke de reelle levekostnader som funksjonshemmede studenter har, da både utgifter til bo og transport ofte er mye dyrere enn ikke-funksjonshemmede studenter.

Selv om man «velger» tilleggsstipendet, er det likevel vanskelig for mange å få endene til å møtes. Handikapnytts sak om Lånekassens regel har utløst flere reaksjoner. På Facebook skriver forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik: «Å bli nektet å utøve sine demokratiske rettigheter fordi du trenger en ytelse er et farlig angrep på menneskerettighetene.» Hun retter en direkte oppfordring til statsminister Erna Solberg om å rydde opp.

Nyheten er fra Handikakpnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen