Empo TV

CRPD-forslaget nedstemt - håper på seier til neste gang

Tirsdag ble CRPD (FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter) stemt ned av Stortinget, og det samme ble regjeringens ønske om å utrede konsekvensene av en eventuell innføring av konvensjonen i lovverket. Men Handikapforbundets leder har tro på at konvensjonen blir godtatt neste gang den er oppe til debatt.

Publisert:

- Voteringsresultatet ble som forventet. Vi fikk bekreftet at det i dag ikke er mulig å få vedtatt i Stortinget noe som det faktisk er politisk flertall for å gjennomføre, sier Handikapforbundets leder, Tove Linnea Brandvik, til Handikapnytt. Noe hun merker seg er at regjeringspartiene er uenige med seg selv. Forslaget om konsekvensutredning av CRPD, som Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre la frem, ble motarbeidet av Høyre.

- I denne stortingsperioden har vi gått fra et tydelig politisk flertall mot å ta CRPD inn i menneskerettsloven, til at det er et reelt flertall for. Det er på grunn av forhandlingene i regjeringen at vi ikke fikk gjennomslag nå, sier Brandvik.

Brandvik er også fornøyd med at det er en reell debatt om funksjonshemmedes likestilling på Stortinget. - Det er skillelinjer og debatt. Våre saker er relevante. Og til forskjell fra tidligere handler det ikke om helse og omsorg, men om likestilling og menneskerettigheter. Det er viktig, sier Brandvik.

Forslaget om å innføre CRPD-loven i menneskerettsloven kom fra SV, og var et såkalt representantforslag. Et representantforslag er opposisjonens verktøy for å få igjennom politikk, men slikt vinner sjelden frem ettersom regjeringens praksis er å stemme det ned. - Vi var forberedt på at formen forslaget kom i, reduserte muligheten for et vedtak i dag. Og vi utfordret KrF og Venstre til å bruke den muligheten de faktisk hadde til å stemme imot sin egen regjering, i og med at dette ikke er noe punkt i regjeringsplattformen. Det skjedde ikke, men vi fikk fram at KrF og Venstre syntes saken var så viktig at de var villige til å forhandle enda en runde i tolvte time for å få til noe som var bedre enn ingenting, sier Brandvik.

Les hele saken: CRPD-forslaget nedstemt, men NHF-sjefen tror på seier i neste runde (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo