Empo TV

Kritisk til utbygging i Risør

[b]I en kronikk i Aust-Agder Blad skriver Linnéa Solvang fra Risør SV om kommunens forslåtte bofellesskaps-prosjekt i Tyriveien 15, et prosjekt som lokalpartiet mener strider mot HVPU-reformen.[/b] "Risør SV er klar over kommunens økonomiske ...

Publisert:

I en kronikk i Aust-Agder Blad skriver Linnéa Solvang fra Risør SV om kommunens forslåtte bofellesskaps-prosjekt i Tyriveien 15, et prosjekt som lokalpartiet mener strider mot HVPU-reformen.

"Risør SV er klar over kommunens økonomiske situasjon, og er også klar over at kommune-Norge er presset med tanke på økonomi og effektivisering.", skriver Solvang innledningsvis, før hun fortsetter: "Det betyr likevel ikke at det er greit å lage et tun med boliger der boligene ligger tett i klynge/tun med avlastning og kontorer for ansatte. Klart ansatte skal ha lokaler knyttet opp mot de ulike tilbudene, men slik tegningene for den planlagte utbyggingen foreligger er dette å legge til rette for en institusjon."

Videre skriver Solvang: "Vi i Risør SV er kritiske til utbyggingen av Tyriveien 15 slik den foreligger nå, og mener at det må reises en del kritiske spørsmål rundt lovligheten av utbyggingen. Tyriveien vil ikke være en institusjon sies det. Kommunen mener Tyriveien ikke er en avdeling med 15 plasser, men en samlokalisering av tre ulike avdelinger/enheter. Dette ut fra innholdet med seks privateide leiligheter, fem kommunale leiligheter og barneavlastning beregnet på om lag fem brukere. Slik Risør SV forstår HVPU-reformen og de rettigheter som ligger til denne, er en slik samlokalisering av flere ulike brukergrupper å anse som et brudd på det lovverk som kom med HVPU-reformen, gjennom utstrakt bruk av samlokalisering. Dette ut fra tegningene. Det å samlokalisere ansatte og la de jobbe på tvers vil klart føre til en opplevelse og og fortolkning av at dette faktisk er en institusjon."

Mot slutten av artikkelen skriver Solvang: "I 30 år har HVPU-reformen vært gjeldene for norsk lov og norske kommuner. Et lovverk også Risør er nødt til å følge. I saken om utbyggingen av Tyriveien ser det ut til at Risør kommune er på vei mot å etablere en lokal institusjon med utstrakt bruk av samlokalisering av ulike tjenester og ikke det gode, trygge botilbudet de skal i samråd med brukerne. Grensegangen mellom selvstendige boliger og institusjoner er sårbar. Det skal lite til for å få tilbake regimetenkningen, samle brukere på grunn av for lite fagfolk for eksempel. Da kan ende opp med å samle boliger for å spare penger, lage felles storkjøkken for å spare penger. Slik skapes nye institusjoner i strid med lovverket med alle gode intensjoner om best mulig tilbud til brukerne. Slik skapes institusjonene og ikke boligene, eller "hjemme" for brukerne."

Les hele saken: Aust-Agder Blad - – Vi er kritiske til utbyggingen av Tyriveien 15 og mener at det må reises spørsmål rundt lovligheten

Kilde: austagderblad.no

Publisert av: Anders Teslo