Empo TV

Mina og rullestolen fikk ikke være med på toget

Mina Svarstad Benjaminsen er avhengig av å bruke rullestol. Hun kom ikke inn på toget da hun skulle reise til Geilo fordi brettet på rullestolheisen var for smalt. Maksbredden på en rullestol er 70 centimeter, og Minas stol er trygt innenfor ...

Publisert:

Mina Svarstad Benjaminsen er avhengig av å bruke rullestol. Hun kom ikke inn på toget da hun skulle reise til Geilo fordi brettet på rullestolheisen var for smalt. Maksbredden på en rullestol er 70 centimeter, og Minas stol er trygt innenfor målene. Men brettet på heisen var under 65 centimeter bredt. Saken får etterspill hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som mener Jernbanetilsynet har brutt tilgjengelighetsloven. Jernbanetilsynet krever svar fra Vy.

Fagdirektør Eli Knøsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), håper den nye samferdselsministeren, Jon- Ivar Nygård tar tak i dette. Lovbrudd og dårlig praksis må få konsekvenser. Knøsen vil følge opp hendelsen til Mina Svarstad Benjaminsen da hun ble avvist på toget. Mina var sammen med moren sin Hanne Svarstad og assistenten sin da hun ble stående igjen på stasjonen og måtte vente tre uker på å komme med på et tog fra Oslo S til Geilo. Minas mor fikk ikke lov til å bære datteren inn på toget, og hun fikk ikke informasjon om alternativer heller. Hun etterlyser et tilsyn som passer på at selskapene som eier og driver skinnegang og tog, følger opp kravene til tilgjengelighet og universell utforming. Moren får full støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.  

– Dette er ikke en ukjent situasjon. Vi får stadig henvendelser om Vy og andre togselskaper. Nå lover LDO å følge opp saken de mener er en total ansvarsfraskrivelse. LDO vil kontakte Jernbanetilsynet for å oppklare hvorfor de ikke fører tilsyn med passasjerenes rettigheter.  

Samferdselsdepartementet bekrefter at tilsynet skal passe på at Vy og de andre som eier og driver stasjoner og tog, følger reglene. Statens jernbanetilsyn følger tilsyn med at virksomhetene etterlever gjeldende krav til tilgjengelighet og universell utforming etter jernbanelovgivningen. De fører også tilsyn med at virksomhetene følger kravene om rettigheter for jernbanepassasjerer, skriver seniorrådgiver Henrik Jonassen i Samferdselsdepartementet i en e-post til Handikapnytt. – Vi har bedt Vy om en redegjørelse om hvorvidt dette regelverket er fulgt. Dette er et eksempel på en av flere måter å føre tilsyn på: å reagere når vi blir gjort kjent med mulige brudd på regelverket, skriver han i en epost. Han viser også til at passasjerer kan klage til Transportklagenemnda.

Seniorrådgiver Ellen Kjeld Johnsen i Statens jernbanetilsyn presiserer at det er selskapene selv som er ansvarlige for å følge regelverket. De kan ikke la være selv om tilsynet ikke har vært på besøk og sjekket, understreker han.

Kilde Handikspnytt

Les hele saken kjørte fra Mina og rullestolen hennes

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen