Empo TV

Nå kan alle gravide ta omstridt fostertest

NIPT- testen kan blant annet avdekke om fosteret har Downs syndrom ved å teste fosterets DNA (arvestoff). NIPT-testen (non invasiv prenatal test) kan avdekke om fosteret har risiko for Downs syndrom eller andre kromosonavvik. Testen var fram til ...

Empo TV
Empo TV

Publisert:

NIPT- testen kan blant annet avdekke om fosteret har Downs syndrom ved å teste fosterets DNA (arvestoff). NIPT-testen (non invasiv prenatal test) kan avdekke om fosteret har risiko for Downs syndrom eller andre kromosonavvik. Testen var fram til juli i fjor forbudt i Norge. Med noen få unntak: Gravide over 38 år, og de som allerede har barn med kromosomavvik kunne få den.

I fjor fikk Norge ny bioteknologi-lov som ga alle gravide lov til å ta testen i Norge, og private rett til å tilby den. Det skjedde etter en heftig debatt. Motstanderne av loven fryktet at nesten alle fostre med Downs syndrom blir abortert bort hvis flere får ta testen.

Tall fra Oslo universitetssykehus (OUS) og Ahus viser at nesten en tredjedel av kvinnene som kommer til dem har tatt NIPT-test i utlandet. – Det viser at det er stor interesse, sier overlege Vasilis Sitras ved fostermedisinsk avdeling på OUS. Sykehuset får mange henvendelser fra kvinner som ønsker testen, og klager på at ikke alle kan ta den hos dem.

Det er flere etiske dilemma ved denne testen. 9 av 10 kvinner i Norge som får beskjed om at fosteret de bærer har Downs syndrom, velger å ta abort. Kromosomfeilen kan avdekkes tidligere og tryggere ved en NIPT-test.  

Men motstanderne av NIPT-testen mener den kan føre til et sorteringssamfunn. De frykter at endringen av loven vil føre til en nedgang i antall barn født med Downs syndrom i Norge. Det skjedde i Danmark, hvor antall barn født med Downs syndrom er blitt halvert etter at de åpnet for mer fosterdiagnostikk.

NIPT-testen gir et svært sikkert svar (rundt 99 prosent). Men for å være helt sikker på at diagnosen er riktig må en fostervannsprøve til.  

Fostervannsprøven er mer komplisert og tas fra innsiden av kroppen. Prøven øker risiko for spontanabort med om lag 0,5 til 1 prosent. 

Norge var lenge et av landene i Europa med strengest regler rundt hvem som fikk ta NIPT-testen. Men i 2020 ble det vedtatt at alle skal få lov til å ta den.  NIPT-testen skal ikke tas før uke 10 i svangerskapet. Tidligere ble testen kun tilbudt kvinner som hadde påvist høy risiko for å bære frem barn med alvorlig arvelig sykdom eller kromosomavvik 

 Nå kan alle kvinner ta testen, men da med full egenbetaling. Totalt koster det den gravide mellom 7000 og 8000 kroner.  

Den blir gratis for gravide som er 35 år eller eldre ved termin i løpet av 2021. Siden 2017 har den vært gratis for gravide med medisinsk grunn til å ta den. Foreløpig er det kun private aktører som tilbyr testen til alle gravide. 19 virksomheter har så langt søkt om godkjenning av Helsedirektoratet til å utføre en NIPT-test. Tre har fått søknaden innvilget og den første testen ble utført i august 2021.

En av årsakene til den høye prisen er at NIPT-prøven må tas sammen med ultralyd-test tidlig i svangerskapet. For prøven viser bare spesifikke kromosomavvik. Ikke annet som kan være galt.

Kilde NRK

Les hele saken: Nå kan alle gravide ta NIPT-test i Norge

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen