Empo TV

Nye tiltak mot importsmitte

og kl. 09.30 ble tiltakene presentert på en pressekonferanse fra Stortinget.

Publisert:

- Vi har hatt en situasjon hvor flytrafikken økte fra desember og fortsatt er høy. Fordi at landet vårt har så høy arbeidsinnvandring, sier Ingvild Kjerkhol (Ap) til NRK, som legger til: - Vi mener at regjeringen har vært for bakpå. Man har slept beina etter seg etter hvert som smittetallene har økt. Vi har også sett at den testplikten som ble innført fra 2. januar viste seg å være et system fullt av svakheter. De nye tiltakene som ble presentert går ut på følgende:

  1. Tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell og for å kunne sikre økt testing for covid-19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner.

2. Sikre tilstrekkelig kapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst.

3. Bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter.

4. Obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det gjennomføres skikkelig kontroll med disse.

5. Å raskt få på plass en en kobling mellom interesseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med helsedirektoratets anbefalinger for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon.

6. Fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.

7. Fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst.

8. Styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser.

9. Styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger.

- Dette er gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført og er i samsvar med det regjeringen har vedtatt, sier helseminister Bent Høie (Høyre). Også justis- og beredskapsminister Monica Mæland er fornøyd med tiltakene. - Det er veldig bra at Stortinget og regjeringen er enige om viktigheten av å få bekjempet importsmitten. Med denne tiltakslisten viser opposisjonen at de støtter den retningen regjeringen har lagt til grunn i kampen mot importsmitte. Når det gjelder styrking av test- og kontrollregimet, så er det et arbeid vi allerede har satt i gang, sier Mæland til NRK.

Det må tilslutt nevnes at det mandag kveld ble klart at opposisjonspartiene - som har flertall på Stortinget - ble enige om en rekke krisetiltak som skal opp til avstemming på Stortinget tirsdag 19. januar.

Les hele saken: Ap, Sp, Frp og SV enige om tiltak mot importsmitte – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo