Empo TV
Arendal
 Foto: PxHere

Arendal Foto: PxHere

Utsiktspunktet ved Fløyheia i Arendal skaper debatt

Mener at utsiktspunktet ikke er universelt utformet

Overfor Arendal sentrum troner utsiktspunktet i Fløyheia, der du kan se ut over hele byen. For en tid tilbake klagde Norges Handikapforbund (NHF) Agder inn Arendal kommune for manglende universell utforming av utsiktspunktet, dvs. at rullestolbrukere ikke kan benytte seg av utsiktspunktet som funksjonsfriske.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.11.2022 kl 10:31

Nå har Diskrimineringsnemnda behandlet saken, og deres svar på klagen er at den ikke førte frem. Det avgjørende for nemnda lå i at amfiet og utsikten fra gangbroen ikke kan regnes som anleggets hovedløsning, og lederen for NHF Agder, Freddy Ulvseth, er overrasket over avslaget. - Her har de ikke sett hele bildet, men hengt seg opp i at funksjonen til heisen fungerer. Men når de reklamerer for utsikten på nettsiden til kommunen, blir det jo ikke like vilkår når ikke alle kan nyte den på lik linje når det er mye folk der, sier Ulvseth til Handikapnytt.

I klagen til Diskrimineringsnemnda pekte NHF på at utsiktspunktet, som åpnet sommeren 2021, var bygget på en måte som gjør at ikke alle får sett på utsikten som attraksjonen har å by på. På begge sider av utsiktsplattformen er det høye og ugjennomsiktige vegger, mens selve utsiktspunktet, glassveggen, ligger lengst fremme på plattformen. Dette gjør at rullestolbrukere som besøker anlegget, ikke kan oppleve utsikten.

Diskrimineringsnemnda påpekte, i likhet med NHF, at utsiktspunktet er viet mye oppmerksomhet både av presse og turist-nettsider, og at utsikten er trukket frem som en hovedattraksjon for publikum. Det var imidlertid ikke tilstrekkelig for at reglene om universell utforming var brutt i dette tilfellet, kom nemnda frem til. I nemdas uttalelse heter det: "Slik nemda vurderer saken, kan kravene om universell utforming ikke knyttes til enkeltkomponentene i anlegget isolert sett. Konstruksjonen med heis, gangbro og amfi, må vurderes samlet som en enhet. Hovedløsningen i de fysiske forholdene er i dette tilfellet knyttet til transportfunksjonen som heisen og gangbroen utgjør, med tanke på å bringe besøkende fra sentrum og opp på Fløyheia. Nemnda anser derfor i likhet med kommunen at utsikten som de besøkende kan nyte fra amfi og gangbro, er en tilleggsfunksjon sett i forhold til transportformålet som anlegget har. Siden hensynet til likeverdig utsikt fra utsiktspunktet ikke springer ut fra anleggets hovedløsning, kan nemnda heller ikke konkludere med at kravene til universell utforming er brutt."

På spørsmål om rullestolbrukere ville ha fått nyte utsikten dersom kommunens råd for personer med funksjonsnedsettelse hadde vært involvert i planleggingen, svarer Ulvseth: - Medvirkning ville i alle fall ha lagt sterke føringer for at også de på hjul skulle benytte seg av hele anlegget. Rådet kunne hatt kommet med gode, konstruktive forslag.

Les hele saken:
– Ikke i strid med reglene for universell utforming

Kilde: handikapnytt.no, arendal.kommune.no