Empo TV

Ap vil utrede FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Fredag ble utkastet til Arbeiderpartiets nye partiprogram offentliggjort. Her kommer det frem at partiet ønsker å innføre FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i det norske lovverket, men at de først vil utrede den.

Publisert:

I de siste årene har funksjonshemmedes organisasjoner krevd at de norske myndighetene innfører FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Fra før av er både Barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen innført i menneskerettighetsloven, men når det gjelder de funksjonshemmedes konvensjon har regjeringen og de store partiene satt foren ned. Nå setter imidlertid Arbeiderpartiet døren på gløtt. - Å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven vil bidra til viktig synliggjøring av en gruppe som i for stor grad er usynliggjort i samfunnet vårt i dag, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i en e-post til Handikapnytt.

I programmet står det følgende å lese om CRPD: "Vi vil jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltagelse på alle samfunnets arenaer på lik linje med alle andre ved å sikre at FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonshemmede (CRPD) realiseres i alle deler av offentlig sektor. Vi vil bygge ned samfunnsbarrierer som står i veien for denne realiseringen, og bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for denne gruppen."

At partiet til nå har avvist å innføre CRPD i det norske lovverket, har ført til frustrasjon hos AP-folk som er engasjert i de funksjonshemmedes sak. Ett av medlemmene, Freddy de Ruiter, gikk over til Sosialistisk Venstreparti (SV), mens tre AP-politikere i 2019 gikk ut og mente at partiet burde skjerpe seg når det gjaldt de funksjonshemmedes rettigheter. - Det er ufattelig for meg at det bare er SV og Rødt blant partiene som ser at funksjonshemmedes FN-konvensjon må inn i norsk menneskerettslov, mens Arbeiderpartiet tilhører flertallet som sier nei. Hvorfor mener de at funksjonshemmede ikke trenger denne konvensjonen som en del av lovverket, mens kvinner og barn trenger den? sa Ann-Marit Sæbønes, som fra 1992 til 1995 var ordfører i Oslo, til Handikapnytt det året.

Les hele saken: https://www.handikapnytt.no/nytt-partiprogram-arbeiderpartiet-sier-ja-til-a-utrede-crpd-i-norsk-lov/

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo