Empo TV

Joe Biden vil heve minstelønnen til funksjonshemmede

Etter at Joe Biden ble USAs nye president ønsket han å innfri et valgløfte for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser. 420 000 amerikanere tjener så vidt over 18 kroner i timen – fordi de har nedsatt funksjonsevne. Denne ...

Publisert:

Etter at Joe Biden ble USAs nye president ønsket han å innfri et valgløfte for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser. 420 000 amerikanere tjener så vidt over 18 kroner i timen – fordi de har nedsatt funksjonsevne. Denne forskjellsbehandlingen vil USAs nye president ha slutt på.

Tidligere har det vært tillatt å gi lønn som er mindre enn minstelønn. Det er nettavisen Disability Insider som melder dette. Den amerikanske menneskerettskommisjonen har krevd en slutt på forskjellsbehandlingen de mener strider mot de funksjonshemmedes borgerrettigheter. Problemet er svært utbredt. Beregninger fra 2019, som er gjengitt i økonomitidsskriftet Forbes viste at det var 420 000 personer med nedsatt funksjonsevne i USA som mottok en gjennomsnittslønn på bare 2,15 dollar i timen – 18,30 norske kroner.

Arbeidsgivere har forsvart praksisen med at de gir arbeidserfaring til personer som ellers ikke ville hatt mulighet til å jobbe. Mange av stillingene som omfattes av ordningen, inngår dessuten i habiliteringsprogrammer, og de kan sammenliknes med det vi i Norge kaller «varig tilrettelagt arbeid» VTA.

Økonomitidsskriftet Forbes skriver at det i mange tilfeller viser seg at den ideelle profilen i VTA- bedriftene har vært et skalkeskjul for høyst kommersiell virksomhet. Et eksempel gjengitt i en rapport fra 2018 forteller om en toppsjef i en av de største «vernede bedriftene» som hadde 1790 ansatte på mindre enn minstelønn, mens toppsjefen selv tok ut 1,1 millioner dollar i årslønn. Målet om å heve minstelønnen for alle og å få slutt på lønnsdiskriminering av funksjonshemmede, er beskrevet i programmet som Joe Biden gikk til valg på.

– Dette er rett, både for arbeidstakerne og for landets økonomi. At funksjonshemmede kan delta for fullt i arbeidslivet er ikke bare moralsk og etisk riktig, det er også lønnsomt, svarte Biden i en undersøkelse om ulike presidentkandidaters handikappolitikk i 2019.

Nyheten er fra Handikapnytt

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen