Empo TV

Oppgitt over at Nav har sagt ja til én søknad om selvbalanserende rullestol

I høst prøvde Oddgeir Langleite og Inger Olga Rødsandtrø ut den nye selv-balanserende rullestolen, som er basert på Segway-teknologi. I etterkant søkte begge om hver sin rullestol fra Nav - og fått nei.

Empo TV
Empo TV

Publisert:

- Jeg vil påstå at det er urettferdig at noen får ja og andre får nei. Det kan virke som det er adressen og saksbehandleren som er avgjørende, ikke hvilket behov du har. Systemet skal være likt for alle, men det er det ikke, sier Langleite. Årsaken til at naboene fikk nei, er at selvbalanserende ikke er med i hjelpemiddelsentralens sortiment. Dessuten mangler de viktige godkjennelser som Nav krever at elektriske rullestoler skal ha.

Da er situasjonen en annen for Steinar Hauge, som i fjor fikk innvilget dispensasjonssøknaden sin om en selbalanserende rullestol. En rullestol som han er fornøyd med. Langleite på sin side mener at dette er forskjellsbehandling, og mener at hans behov ikke er annerledes enn det som Hauge har. - Det skal ikke være slik at en som skriver en god søknad, skal forskjellsbehandles, sier Langleite, og understreker at frustrasjonen ikke er rettet mot Hauge: - Jeg klandrer overhodet ikke ham. Tvert imot er jeg veldig glad for at noen klarer å få gjennomslag. Det vil føre til at det blir lettere for andre.

Langleite har fått avslag på både søknaden og klagen. Selv om han ikke har lyst til å gi seg, innser han at både kostnadene og risikoen ved å ta saken opp til trygderetten blir for høy. Han vil derfor vente til det har kommet nye europeiske regler som gjør det lettere for Nav å rulle ut selvballanserende rullestoler på lik linje med andre produkter.

- Jeg har snakket med folk som har lyst til å søke, men som har latt være fordi de vet at de får avslag, sier Anders Nupen Hansen, som er leder for Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS). Her har man lenge vært engasjert av de nye, selvbalanserte elektriske rullestolene, og Hansen ser på det at en person har fått innvilget en sånn type rullestol på dispensasjon som interessant. - Det er veldig gledelig at noen nå har fått en slik stol på dispensasjon. Brukerne skal få det hjelpemiddelet som passer dem best, uavhengig av antall hjul. Dette bør åpne for at flere kan søke dispensasjon, sier Hansen.

– Noen får ja, andre får nei. Det er ikke rettferdig (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo