Empo TV

Politikk kan være vanskelig

Å bestemme seg for hvem du skal ha tillit til for å lede samfunnet vårt i de neste fire årene kan vare problematisk. Hvem er best egnet til å gjennomføre de sakene som er viktig for deg? Altså hvem skal du stemme på? Disse spørsmålene bir stilt av Handikapnytts redaktør Ivar Kvistun i dagens magasin i en kommentaraartikkel.  

Publisert:

Hvem som har den beste politikken på ett eller flere felt står å lese i partiprogrammene. Vi må se på samfunnssynet, menneskesynet,ja helheten i partienes standpunkt eller ideologi som det heter.  

Kvistum spøker litt med tanken på en valgreform som gjør det mulig for folk å kunne gi to stemmer hver. Man kunne bruke stemmene sine på ett parti eller to ulike partier, eller trekke stemmen negativt fra et annet parti.  Eller du kan bruke begge stemmene positivt på ett eller to partier, eller tilsvarende negativt. Bakgrunnen for Kvistuns spøkefullle tanker er at han syns det er enklere å velge de partiene han ikke vil stemme på enn det ene han er mest enig med. Politiske tiltak for funksjonshemmede trenger alltid et fungerende samfunn for at de skal virke.

Funksjonshemmede ønsker en politikk som oppfyller rettighetene i praksis. Først og fremst å kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Hvis et parti skulle gå inn for å inkludere CRPD, satse på universell utforming på skoler og tog og satse massivt på BPA, hjelper det lite dersom partiet undergraver satsingen på klima eller har en urettferdig økonomisk politikk.   

Det trengs kunnskap hos de som jobber i komunene om hvorledes tilgjengelige togstasjoner, eller ramper bygges på en forsvarlig og funksjonell måte. Et faglig basert regelverk for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak slik at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendige liv. Det må finnes klageinstangser som tar imot klager på ulike vedtak. Vi trenger et sterkt sivilsamfunn med organisasjoner som presser på for at politikerne skal innse problemene og vise vilje til å løse de. Vi vil trenge frie medier med gode arbeidsvilkår som sørger for at lyset alltid er på. God likestillingspolitikk kan være at funksjonshemmede er representert i de politiske partiene og at de er uenige ikke bare om politikken for samfunnet, men også om hva som er den beste politikken for mennneske r med nedsatt funksjonsevne. Når funksjonshemmede krever likestilling, hører det med å innse at folk i denne såkalte gruppa er like forskjellige som alle andre. Dermed har de selvfølgelig også ulike politiske grunnsyn.

Med disse ordene ønsker Ivar Kvistum oss et godt valg.

Saken er fra Handikapnytt

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen