Empo TV

Sporveiens umerkede trapper ble meldt til diskrimineringsnemnda

På flere av T-banestasjonene i Oslo manglet kontrastmerkingen av trappene, noe som gjorde det vanskelig å se trinnene og å avgjøre hvor trappene begynte og hvor de sluttet. En sterkt svaksynt mann opplevde denne utilgjengeligheten og sammen med Norges blindeforbund klaget han Sporveien AS inn for diskrimineringsnemda.

Publisert:

I klagen argumenterte han og Blindeforbundet med at trappene til sporveien må oppfylle kravene i byggteknisk forskrift (Tek 17) for å være i tråd med kravet om universell utforming i likestilling- og diskrimineringsloven. «Flere av Sporveiens T-banestasjoner oppfyller ikke regelverket om universell utforming enten ved at trappene ikke er kontrastmerket eller at de er mangelfullt kontrastmerket», argumenterte mannen og forbundet.

Sporveien som har ansvar for blant annet T-banen i Oslo, erkjente i  nemnda ansvaret for å sikre universell utforming på T-bane-stasjonene, i tråd med Likestillings- og  diskrimineringsloven. Men selskapet gikk likevel ikke med på at det er forpliktet til å oppfylle kravene i Tek 17, som er den gjeldende versjonen av byggteknisk forskrift. Dette er fordi de aktuelle trappene er eldre enn forskriften. Selskapet forsikret imidlertid at rutinene allerede er skjerpet, og at målet for vedlikeholdsplanene er å oppgradere trappene til de kravene som stilles i Tek17. «De aller fleste trappene på alle stasjonene er nå imidlertid kontrastmerket i samsvar med de krav som Tek17 stiller», forsikret Sporveien.

Nemnda mener likevel det må være et «visst slingringsmonn» når anleggene ikke er direkte omfattet av forskriften. Det henger blant annet sammen med at det er vanskelig å holde tritt med slitasjen i trapper som brukes av tusenvis av mennesker hver dag. Nemnda konkluderte med at Sporveien ikke handler i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av manglende universell utforming. Årsaken er at Sporveien har dokumentert at de jobber systematisk med å oppgradere trappene slik at de oppfyller kravene i Tek17, ikke minst etter at klagesaken ble reist. Det er ikke grunn til å tro at trappene ble bygget i strid med reglene som gjaldt da de ble bygget. Dette innebærer at et avvik fra Tek17 ikke uten videre innebærer at den aktuelle trappen ikke er universelt utformet i lovens forstand», argumenterte Sporveien.

 Selv om det ennå ikke er kommet krav om universell utforming av eksisterende bygningsmasse, sier nemnda likevel at noen tiltak vil falle inn under likestillings- og diskrimineringsloven, sier jurist Stian Innerdal i Norges Blindeforbund. Blindeforbundet ser derfor på nemnduttalelsen som en seier.

Saken er fra Handikkapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen