Empo TV

Sunnaasstiftelsen planlegger satsing i Lofoten

Sunnaasstiftelsen ønsker å styrke rehabiliteringstilbudet for ryggmargsskadde i Nord-Norge. Som en første start står «Camp Spinal Explore Lofoten» på kjøreplanen 26.–31 august. Der skal 19 deltakere få utfolde seg i ulike ...

Publisert:

Sunnaasstiftelsen ønsker å styrke rehabiliteringstilbudet for ryggmargsskadde i Nord-Norge. Som en første start står «Camp Spinal Explore Lofoten» på kjøreplanen 26.–31 august. Der skal 19 deltakere få utfolde seg i ulike naturaktivteter som fisking, kajakkpadling, ørnesafari, surfing og så videre.  Campen er ment å være en såkalt pilot for å undersøke om den bør bli etablert som et årlig tilbud.

Sunnaasstiftelsen er en allmennyttig stiftelse. Hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig skade eller sykdom med å mestre sin nye hverdag. Stiftelsen har søkt Miljødirektoratet om 350 000 kroner i tilskudd til arrangementet, som har et samlet budsjett på 1,25 millioner kroner, skriver Lofotposten.

–Nord-Norge kan by på fantastiske muligheter for naturopplevelser og friluftsliv som kan gi våre målgrupper verdifulle erfaringer for å opprettholde god fysisk og mental helse, skriver Sunnaasstiftelsen i søknaden til Miljødirektoratet.

– Vi ser at mange steder i nord har lite fokus på og kunnskap om å tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for personer med nedsatt funksjon, og derfor ønsker vi å utvikle et nytt tilbud i Lofoten i samarbeid med næringslivet for å gi bedre tilgang og utvikle gode aktivitetstilbud til personer utsatt for alvorlig skade eller sykdom, heter det videre. En viktig målsetting med Camp Spinal er at deltakerne skal dra nytte av hverandres opplevelse og mestringsstrategier. Camp Spinal skal gjøre deltakerne bedre rustet til å ta selvstendige valg og mestre eget liv og situasjon.

Nyheten er fra Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen