Empo TV

Uakseptabelt at kommunene ikke støtter opp om den enkelte utviklingshemmede

Så lenge vi er villige til å gjøre det lille ekstra er det mulig for de aller fleste å stå helt eller delvis i jobb. Personer med lett utviklingshemming er vanligvis i stand til å utføre en jobb hvis de får tilrettelegging. Likevel er det ...

Publisert:

Så lenge vi er villige til å gjøre det lille ekstra er det mulig for de aller fleste å stå helt eller delvis i jobb. Personer med lett utviklingshemming er vanligvis i stand til å utføre en jobb hvis de får tilrettelegging. Likevel er det færre enn tre prosent av voksne med lett utviklingshemming som er i ordinært arbeid, i følge forskersonen.no. skriver stortingspolitiker Kari Kjønnaas Kjos i Fagpressenytt.no

Frp-politikeren, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på stortinget mener det er en skam for et samfunn som påstår de er for alle. Det er et faktum at mange, og ikke bare de med utviklingshemming får automatisk innvilget uføretrygd, skriver Kjos videre i sin kronikk. Hun mener kampen mot Nav ikke har vært lett. Hensikten er god fordi alle er avhengig av en innteket. Men den er  likevel utrolig respektløs og her to hovedutfordringer.

For det første, å automatisk fastslå at et menneske ikke kan stå i arbeid ut ifra en diagnose, er ikke vårt samfunn verdig.

For det andre, at man ikke er så opptatt av hva som videre skjer med den enkelte fordi man har gitt en inntektssikring.

Kari Kjønnaas Kjos skriver videre at hun kjenner til mange av disse unge menneskene, som vil ha en jobb, et fellesskap, noe meningsfylt å fylle dagene med. Mange av disse lever egne helt eller delvis selvstendige liv, men trenger litt ekstra for å kunne stå i en jobb. -En venn av meg er i denne kategorien. Han trenger «brettekanter» og rutiner, samt at ting tar litt mer tid enn for andre. Ellers fungerer han godt. Han har fått innvilget status ung ufør, men vil helst jobbe.  Med lønnstilskudd til arbeidsgiver kan han jobbe i full stilling og få utbetalt vanlig lønn som andre. Arbeidsgiver får dekket deler av lønnen som kompensasjon for at min venn ikke er like effektiv som de andre. Men lojaliteten til arbeidsplassen og stoltheten over arbeidet har han i stort monn. Kampen mot Nav for å få et slikt tilskudd har ikke vært lett. De kunne rett og slett ikke forstå hvorfor han ikke bare kunne være fornøyd med at han var sikret inntekt via uføretrygden.

Det er utrolig tøft for den det gjelder å bli møtt med slike holdninger. Når uføretrygden er gitt, blir du rett og slett ikke prioritert av systemet. Kjønnaas Kjos kommer med flere liknende eksempler i sin kronikk i Fagpressenytt.no

https://fagpressenytt.no/artikkel/uakseptabelt-kommunene-ikke-st%C3%B8tter-opp-om-den-enkelte-utviklingshemmede

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen