Empo TV

Utviklingshemmede fikk ingen stortingsmelding, men er godt forankret i eldreomsorgen

Stortinget er enige om at mennesker med utviklingshemming også skal være fullverdige medlemmer av samfunnet. Til tross for dette har utviklingen gått i stikk motsatt retning. Avsporingen startet siste del av 1990-tallet, dels som en følge av ...

Publisert:

Stortinget er enige om at mennesker med utviklingshemming også skal være fullverdige medlemmer av samfunnet. Til tross for dette har utviklingen gått i stikk motsatt retning. Avsporingen startet siste del av 1990-tallet, dels som en følge av virkemidlene knyttet til reformen. Det statlige fokuset ble rettet mot nye reformer, som handlingsplanen for eldreomsorgen. De skal kunne bo i kommunene. Det skal verken etableres særomsorg eller institusjoner. Men hva Stortinget vedtar, trenger ikke å bety at det blir oppfylt, mener Jens Petter Gitlesen i Nfu.

Gjenoppbyggingen av institusjonene kom tilbake. Den viktigste årsaken til det kan være reorganisesringen av departementene. Sosialdepartementet som hadde ansvar og virkemidler ble oppløst. Kompetansen ble spredt og den sosialfaglige kompetansen forsvant. Ansvaret er flyttet til kulturdepartementet, som ikke har de samme virkemidlene. Tjenester for de utviklingshemmede ligger i Helse- og omsorgsdepartementet. De har også tatt ansvaret for boligpolitikken ovenfor mennesker med utviklingshemming.      

Skal en forstå gjenoppbyggingen av institusjonsomsorgen, så bør en kanskje fokusere på helse- og omsorgsdepartementets omsorgsavdeling. Under ulike regjeringer synes omsorgsavdelingen å ha jobbet systematisk for å gjeninnføre institusjonsomsorgen. Det forteller litt om vilje og prioriteringer når en ikke maktet å levere stortingsmeldingen, men en maktet å lansere Demensplan 2025. Mennesker med utviklingshemning i alle aldre, synes fortsatt å være svært godt forankret i eldreomsorgen, mener Jens Petter Gitlesen i Nfu

Les hele saken: Utviklingshemmede forankret i eldreomsorgen

Saken er fra Nfunorge.org

Publisert av Birgitte Faclk-Jørgensen