Empo TV

Utviklingshemmede skal jobbe på vernepleierstudiet

Dette er første gang at mennesker med utviklingshemming blir inkludert som bidragsytere, lærere og forskningsassistenter på en formell måte på vernepleierutdanningen på høgskolen i Innlandet, sier førsteamanuensis Frank Jarle Bruun. De ...

Empo TV
Empo TV

Publisert:

Dette er første gang at mennesker med utviklingshemming blir inkludert som bidragsytere, lærere og forskningsassistenter på en formell måte på vernepleierutdanningen på høgskolen i Innlandet, sier førsteamanuensis Frank Jarle Bruun. De heldige er Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson som ble historiske da de denne uka skrev under hver sin kontrakt for å jobbe på vernepleierstudiet, melder Høgskolen i Innlandet (HINN). De to nye medarbeiderne er ansatt på ordinære vilkår som timelærere og lønnet av Institutt for sosialvitenskap og veiledning, opplyser instituttleder Erik Hagaseth Haug.

De to nye medarbeiderne er ansatt på ordinære vilkår som timelærere og lønnet av Institutt for sosialvitenskap og veiledning, opplyser instituttleder Erik Hagaseth Haug. Når man tar med mennesker med utviklingshemming inn i undervisningen, kommer de til oss som eksperter. De er ikke vernepleiere, men de har en annen type kunnskap om de tjenestene vernepleierne skal fungere i. De har en autoritet i det de underviser om, forklarer Bruun.

Selv om studentene lærer om brukermedvirkning og å ta brukernes perspektiv reiser de ut i praksis med en holdning om at det er de som er ekspertene. Når man ansetter utviklingshemmede bidrar høgskolen til å snu dette tankesettet og ikke minst til et mer inkluderende samfunn, sier Brun. Han har også tidligere tatt med seg utviklingshemmede i undervisningen og han merker at da konsentrerer studentene seg bedre og har en annen respekt.  – Vi må ikke glemme at vernepleiernes hverdag handler mye om å finne praktiske løsninger, og de menneskene du skal jobbe med har enormt mye kunnskap om sin egen situasjon og hva de treger hjelp til, understreker Bruun.

– Ikke alle har evne til å være lærer, kanskje bare et lite fåtall. Sånn er det i befolkningen ellers også. Men forskjellen er at mennesker med utviklingshemming aldri slippes til. De evnene de har blir ikke utviklet og brukt, de får heller uføretrygd og dagtilbud, mener Bruun. Personer med utviklingshemming har lært på skolen og andre arenaer at de kan lite, i hvert fall mindre enn de fleste, og de har, ifølge Bruun heller ikke fått opplæring i å uttrykke hva de kan og hva de ønsker.

- Vi lærere kan oppleve at studentene sitter på mobilen når vi foreleser. Det gjør de ikke når jeg har med mennesker med utviklingshemming. Jeg tror det er noe av det de husker aller best fra undervisningen, sier Bruun.

Han har deltatt i forskningsprosjekter der høyskoleansatte og personer med utviklingshemming forsker sammen. Der har han opplevd å møte medforskere som ikke har tilgang til internett. – Boligen de bor i har rett og slett ikke internett som er tilgjengelig for beboerne. Da kan man spørre seg hvordan kommunen tenker at de skal kunne delta i samfunnet.

Saken er fra Frifagbevegelse

Les saken her: vernepleierutdanning ansetter utviklingshemmede

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen