Empo TV

Vil verne retten til BPA

Nå har Regjeringen bedt Stortinget om midlertidige endringer i helseberedskaps-loven. Det betyr at de ønsker å gjøre unntak fra rettigheter i bruker- og pasientloven og heller benytte helsepersonell og ressurser på bekjempelse av korona-smitten ...

Publisert:

Nå har Regjeringen bedt Stortinget om midlertidige endringer i helseberedskaps-loven. Det betyr at de ønsker å gjøre unntak fra rettigheter i bruker- og pasientloven og heller benytte helsepersonell og ressurser på bekjempelse av korona-smitten som har økt i det siste.

En tjeneste som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er blant dem som er omtalt i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 2. Denne rettigheten kan derfor måtte vike midlertidig til fordel for bekjempelse av korona om lovforslaget blir vedtatt i Stortinget. Siden smitten har blusset opp igjen ønsker regjeringen å gjøre unntak fra loven fram til 1. juni neste år. Retten til øyeblikkelig hjelp er ikke omfattet av unntaksbestemmelsen

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) advarer mot konsekvensene. De mener unntaks-forslaget også vil kunne ramme mange som har sammensatte og omfattende tjenestetilbud, etter en individuell plan.  «Vi mener at forslaget åpner for inngripen i rettigheter som ikke har betydning for kapasitet og ressurser i helse- og omsorgstjenesten», skriver NFU i sin høringsuttalelse.

NFU minner i uttalelsen om hva som skjedde med disse tjenestene i starten av Korona-pandemien. Mange kommuner stanset tjenestene og overlot omsorgsarbeidet til pårørende. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) støtter det samme som NFU mener. Også SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson kommer til å ta opp NFU og Safos bekymring når lovforslaget behandles i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget etter planen 10. desember.

Wilkinson er særlig opptatt av å beskytte retten til BPA. – De som i dag har BPA, må kunne være helt sikre på at de skal få den hjelpen de trenger, sier Wilkinson til Handikapnytt. SV-representanten vil derfor foreslå i komiteen at retten til BPA og regler ved særlig tyngende omsorgsarbeid ikke blir omfattet av de midlertidige endringene i helseberedskapsloven. Wilkinson ser behovet for de midlertidige endringene i helseberedskapsloven, for å bekjempe pandemien. Men han vil likevel ha inn bestemmelsen som verner BPA og særlig tyngende omsorgsarbeid.

Les hele saken her: Fredning av BPA

Kilde: Handikapnytt

Publisert av Birgitte jFalck-Jørgensen