Empo TV

VTA styrkes- men ikke tolketjenester

Inkluderingsdugnaden er regjeringens hovedgrep for å få flere funksjonshemmede ut i jobb. 825 millioner kroner mer til arbeidsmarkedstiltak skal gi om lag 7000 nye tiltaksplasser og styrke inkluderingsdugnaden. Men inkluderingsdugnaden virker ...

Publisert:

Inkluderingsdugnaden er regjeringens hovedgrep for å få flere funksjonshemmede ut i jobb. 825 millioner kroner mer til arbeidsmarkedstiltak skal gi om lag 7000 nye tiltaksplasser og styrke inkluderingsdugnaden. Men inkluderingsdugnaden virker ikke, hevder Handikapforbundets leder, Tove Linnea Brandvik. Spesielt viktig blir det å sørge for at utsatte grupper ikke blir skjøvet lenger vekk fra arbeidsmarkedet, mener fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

VTA- ordningen blir styrket med 39 millioner kroner. Det skal sikre rundt 300 nye VTA- plasser. Som kjent er VTA et arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer som mottar uføretrygd og som trenger tilrettelegging og tett oppfølging. Dette arbeidsmarkedstiltaket betyr mye for en sårbar gruppe og er spesielt viktig i en tid med et krevende arbeidsmarked, sier arbeids- og sosialminister Asheim. Siden 2013 fram til i dag har antallet VTA- plasser økt med over 2000 , til 11 400 plasser i dag. Henrik Asheim mener dette er et høyt historisk nivå.

Statsråd Asheims satsing på å få flere funksjonshemmede i jobb imponerer ikke forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund. Hun skriver på Facebook: "Det gis noe mer til VTA og til NAV for å få flere i jobb – men da for å styrke en inkluderingsdugnad som ikke virker. 7000 ekstra tiltaksplasser skaper ikke mangfold og like muligheter for deltakelse."

Regjeringen ønsker også å styrke tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde med 31, 8 millioner kroner i 2021. Denne økningen gjør at Nav kan øke antallet fast ansatte tolker som tolketjenesten har behov for med inntil 31 årsverk. I dag blir hvert tiende innmeldte tolkeoppdrag stående uløst fordi Nav ikke har klart å skaffe tolk. Dette er hverken tolkene selv eller de som har behov for tolketjenester fornøyd med.

Les saken her: Utsatte grupper skyves lenger vekk fra arbeidslivet

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen