Om oss

Et talerør for mennesker med utviklingshemming

Empo Media skal være et talerør for mennesker med utviklingshemming. Vi lager egne TV-innslag og sendinger til web-TV, sosiale medier og Frikanalen. Vi produserer også info- og reklamefilmer på oppdrag fra næringslivet. På vår nyhetsside samler vi nyheter og aktuelt om og for utviklingshemmede. Det kan være saker som omhandler politikk, bo- og levekår for utviklingshemmede eller for personer med en funksjonsnedsettelse, men også sport, underholdning, kunst og kultur.


Arbeidsoppgavene i Empo Media er journalistikk, programledelse, kamera, redigering, lyd/lyssetting, animasjon og mye mer.


I Empo Media jobber vi sammen i team, uavhengig av om vi har en utviklingshemming, er i arbeidspraksis eller er ordinært ansatt.HISTORIE


Empo fikk høsten 2008 midler fra regjeringen til å starte en riksdekkende TV-kanal med utviklingshemmede medarbeidere. Arbeids- og velferdsdirektoratet bevilget støtte til Empo TV som et femårig prøveprosjekt fra 2008-2013. Empo fikk midlene i samarbeid med TV Follo. Den 27. august 2009 sendte Empo TV sin første sending på Frikanalen og på web-TV. Etter at prøveprosjektet ble avsluttet, fortsatte Empo TV driften med egne midler. Empo TV fikk i tillegg bevilget støtte fra Bufdir i 2014 og 2015.


 


Empo TV har samarbeidet med og produsert innhold for og med blant andre NRK, TV2, TV3 og TVNorge, samt flere eksterne produksjonsselskaper.


 


I 2016 ble Empo TV og NRK tildelt Gullruten for «Beste event- og sportsending» for programmet «Special Olympics – Mats og Erling i L.A.» som ble vist på NRK.