Må selv betale for å gi råd til NRK

Må selv betale for å gi råd til NRK

NRKs brukerråd får ikke dekket utgifter knyttet til rådsmøtene.

Publisert:

Gustav Granheim er med i NRKs brukerråd, men får ikke dekket reiseutgifter. Med 5 timers reisevei i forbindelse med møtene, er det et rent tapsprosjekt å delta.

Sommeren betyr buss for tog

Sommeren betyr buss for tog

En guide til sommerens stengte togruter

Publisert:

I det siste tiåret har sommeren på Østlandet blitt forbundet med vedlikehold av jernbanen. Dette har ført til at mange togruter har blitt "tatt av plakaten", og sommeren 2024 er intet unntak. Her følger en liten veiledning til sommerens stengte togruter.

Vernepleier varslet om overmedisinering og tvang

Vernepleier varslet om overmedisinering og tvang

Skal ha blitt fratatt oppgaver i etterkant

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2024 kl 11:44

En erfaren vernepleier ved en bolig i Rogaland for personer med funksjonshemming klarte ikke å overse det hun mente var overmedisinering og ulovlig bruk av tvang. Etter at vernepleieren varslet statsforvalteren ble hun angivelig fratatt flere arbeidsoppgaver.

Enighet mellom Fellesforbundet og ASVL om VTA-overenskomsten

Enighet mellom Fellesforbundet og ASVL om VTA-overenskomsten

Publisert:

Enigheten i VTA sine lønnsforhandlinger omfatter arbeidstakere i vekst-bedrifter over hele landet og motparten Fellesforbundet. Arbeidstakere omfattet av overenskomsten mottar 100 prosent uføretrygd, i tillegg til lønnen de får fra arbeidsgiver i VTA-bedriften.

Ungdom med utviklingshemming får sommerjobb i Ålesund

Ungdom med utviklingshemming får sommerjobb i Ålesund

Publisert:

For første gang inviterer Ålesund kommune ungdommer med utviklingshemming til å søke sommerjobb. Jobben vil ikke nødvendigvis bli i kommunal sektor, men tre søkere vil få hjelp til å få en sommerjobb som de selv synes er meningsfull. Dessuten stiller kommunen med oppmuntringspenger på 166 ...

Bjørn Jarle Kvande fikk Asperger-diagnose som 51-åring

Bjørn Jarle Kvande fikk Asperger-diagnose som 51-åring

- En superkraft!

Publisert:

Etter et liv med følelsen av å være "rar", fikk Bjørn Jarle Kvande (51) diagnosen Asperger. Inspirert av en YouTube-profil, gjorde han en oppdagelse som forvandlet hans syn på seg selv og sin karriere som programmerer.

En kafé av det uvanlige slaget

En kafé av det uvanlige slaget

Nytt tiltak gir flere uføre i Japan muligheten til å jobbe hjemmefra

Publisert:

På kafeen Dawn Avatar i den japanske storbyen Kyoto kommer funksjonshemmede og uføre på jobb, selv om de befinner seg langt unna kafeen under arbeidsdagen. De får nemlig styre hver sin robotservitør!

Regjeringen vurderer å la uføre tjene mer

Arbeids og inkluderingsministeren:

Regjeringen vurderer å la uføre tjene mer

Publisert:

Nye regler fra 2025 kan gjøre det lettere for uføre å jobbe uten at trygdeutbetalingen blir mindre. Arbeids og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) ønsker å finne ut om endringer i regelverket kan gjøre at det blir mer lønnsomt for uføretrygdede å ha arbeidsinntekt.

Høyres nestleder Henrik Asheim vil skrote uføretrygd for de under 30

Høyres nestleder Henrik Asheim vil skrote uføretrygd for de under 30

Publisert:

- Vi bør rett og slett si at det ikke er lov å uføretrygde mennesker under 30 år. Altså at man skal prøve andre ting, enten det er arbeidsmarkedstiltak eller aktivitetsplikt, for å se hvor mange vi kan få tilbake», sier Asheim til NRK.
- Ikke innafor, sier NHFU-leder Mia Larsen Sveberg ...

Ble ulovlig sparket av Bergen kommune

Arild har Aspergers syndrom:

Ble ulovlig sparket av Bergen kommune

Fagforeningen reagerer på hvordan kommunen behandler personer med spesielle behov

Publisert:

Arild Espenes (43) har Aspergers syndrom og ADHD, og frem til februar 2022 jobbet han med å vedlikeholde en skole. Men på arbeidsplassen opplevde han at han fikk for lite oppgaver, og en dag bikket det over.

Funksjonshemmede og sysselsetting er et likestillingsspørsmål

Funksjonshemmede og sysselsetting er et likestillingsspørsmål

Publisert:

Personer med funksjonsnedsettelser har rett til arbeid akkurat som alle andre. Deltakelse i arbeidsliv og lønnsinntekt gir den enkelte økonomisk selvstendighet, og er en viktig faktor for opplevelse av mestring. 75 % av befolkningen i yrkesaktiv alder er sysselsatt. 41 % av personer med ...

Norges har fått sin første høyskoleutdanning for utviklingshemmede

Norges første høyskoleutdanning for utviklingshemmede

Publisert:

Ved VID vitenskapelige høyskoles avdelinger i Stavanger og Oslo har man opprettet Norges første høyskoleutdanning for utviklingshemmede. Men nå trues utdanningstilbudet, som er et pilotprosjekt, av manglende finansiering.

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Publisert:

I dag kan uføre som har kapasitet til å jobbe litt, tjene inntil 0,4 G uten at trygden blir redusert. G står for grunnbeløpet i folketrygden, og tilsvarer 118.620 kroner. Personer som er uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener et flertall på stortinget. 0,4 G tilsvarer altså ...

Vil gjøre det lettere å ansette funksjonshemmede i kommunene

Vil gjøre det lettere å ansette funksjonshemmede i kommunene

Publisert:

«Vi som samfunn, og kommunene som arbeidsgivere, må gjøre det vi kan for å redusere utenforskapet i arbeidslivet. Til det trenger vi rammer som gjør dette mulig. Det har vi fått nå», sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. KS har bedt om at kommunene skal få den samme muligheten ...

Mens tegnspråktolkene i Oslo aksjonerer, går Petrine glipp av studiene

Mens tegnspråktolkene i Oslo aksjonerer, går Petrine glipp av studiene

Tegnspråktolker i Oslo kjemper for høyere lønn

Publisert: - Oppdatert: 10.11.2023 kl 12:17

Siden 14. oktober har tegnspråktolker som jobber frilans i Oslo nektet å ta i mot oppdrag før lønnen deres har blitt bedre. Dette går ut over døve og tunghørte i samfunnet.

NAV stenger døra for nye søknader til funksjonsassistanse ut året.

NAV stenger døra for nye søknader til funksjonsassistanse ut året.

Publisert:

Ordningen med assistent er et tilbud for de fysisk funksjonshindrede, eller ansatte med sterkt nedsatt syn. Assistenten skal gi praktisk hjelp slik at vedkommende kan stå i ordinært lønnet arbeid. Ingen nye søknader vil bli behandlet, men de som allerede har fått funksjonsassistanse kan være ...

Mener funksjonsnedsettelse kan være en tilleggskompetanse i arbeidslivet

Mener funksjonsnedsettelse kan være en tilleggskompetanse i arbeidslivet

Publisert: - Oppdatert: 26.04.2023 kl 14:20

Daglig leder for rekrutterings- og bemanningsselskapet Inclue AS, Tor Andreas Bremnes, ønsker at Høyre-leder Erna Solberg skal komme på besøk. Det dreier seg om funksjonshemmedes muligheter for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Mellom Lillestrøm og Drammen blir Thomas Myhre (24) ofte glemt

Mellom Lillestrøm og Drammen blir Thomas Myhre (24) ofte glemt

Publisert: - Oppdatert: 16.03.2023 kl 08:52

To dager i uken reiser Thomas mellom to byer på vei til jobb. 24-åringen er rullestolbruker og forteller til NRK at han ofte blir frakjørt, fordi konduktørene på toget ikke har tid til å hjelpe ham om bord fordi toget er forsinket, eller heisen fungerer ikke.

Funksjonshemmet jobbsøker fikk oppreisning på 40 000

Funksjonshemmet jobbsøker fikk oppreisning på 40 000

Publisert:

Det statlige kontoret for voldsoffer-erstatning (KFV) hadde to søkere til en jobb som jurist. De ville ansette nyutdannede jurister med særlig interesse for strafferett og erstatningsrett. En kvinne med nedsatt funksjonsevne var en av dem. I stillingsannonsen ble søkere oppfordret til å krysse ...

Enklere overgang fra skole til ordinært arbeid

Enklere overgang fra skole til ordinært arbeid

Publisert:

Forskere fra Oslo Met, NTNU og Universitetet i Oslo ønsket å finne ut hvorfor 3 prosent av unge utviklingshemmede ikke fikk seg jobb etter endt skolegang. Målet var å finne u t hva som skal til for å få til enklere overganger fra skole til arbeidsliv for flere utviklingshemmede. Uten riktig ...

Høyre med alternativt budsjett:

Høyre med alternativt budsjett:

Satsning på arbeid blant stikkordene

Publisert:

I Høyres alternative statsbudsjett kommer det frem at partiet vil sette av 146 millioner kr. for å opprette 1000 nye VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid). I Støre-regjeringens statsbudsjett for 2023 er det ikke funnet noen midler til dette, mens regjeringens samarbeids- og ...

Ungdomsbedriften HC Sealift UB gjør seg gjeldende i Europa

Ungdomsbedriften HC Sealift UB gjør seg gjeldende i Europa

Har som mål å gjøre båtlivet mer tilgjengelig for rullestolbrukere

Publisert:

På Hvam videregående skole, som ligger på Nes i Romerike, har fire elever kommet opp med en idé som vil gjøre det lettere for rullestolbrukere å ferdes i båter. Og selv om ideen fremdeles er på tegnebrettet, har mange vist interesse for den.

Bli kjent med Margrethe!

Empocast:

Bli kjent med Margrethe!

Ny episode i podcasten om oss som jobber på Empo

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2022 kl 11:51

Velkommen til Empocast, en podkast der du får bli bedre kjent med flere ansatte som jobber på Empo både i Media og produksjonen. Jeg Marte Shakuntala Elstad er lærerkandidat på Empo Media, og har fått i oppdrag å bli bedre kjent med de jeg jobber med. I dag skal vi få høre Birgitte snakke ...

I dag kan du bli kjent med vår reporter Anders Teslo

Empocast

I dag kan du bli kjent med vår reporter Anders Teslo

Publisert:

Velkommen til Empocast en podkast der du får bli bedre kjent med flere ansatte som jobber på Empo både i Media og produksjonen. Jeg Marte Shakuntala Elstad er lærerkandidat på Empo Media og har fått i oppdrag å bli bedre kjent med de jeg jobber med.

I dag kan du bli kjent med Mats Sollid

Empocast

I dag kan du bli kjent med Mats Sollid

Publisert:

Velkommen til Empocast en podkast der du får bli bedre kjent med flere ansatte som jobber på Empo både i Media og produksjonen. Jeg Marte Shakuntala Elstad er lærerkandidat på Empo Media og har fått i oppdrag å bli bedre kjent med de jeg jobber med.