Empo TV

NHF-leder blir med i utvalget likevel

#Som Handikapforbundets leder har Tove Linnea Brandvik tidligere kritisert regjeringens måte å velge ut deltakere i utvalget som skal handle om de funksjonshemmede. Brandvik er en av dem som har takket ja til å delta, i egenskap av å være ...

Publisert:

Som Handikapforbundets leder har Tove Linnea Brandvik tidligere kritisert regjeringens måte å velge ut deltakere i utvalget som skal handle om de funksjonshemmede. Brandvik er en av dem som har takket ja til å delta, i egenskap av å være styreleder i Safo – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. – De som mener vi burde stått på utsiden, har mange gode poenger. Vi har ikke bedt om dette utvalget, og det har ikke vært noen involvering av funksjonshemmedes organisasjoner underveis, sier Brandvik.

Det er som privatperson hun er invitert, som alle andre medlemmer i alle offentlige utvalg. Det er ingen i Likeverds- og mangfoldsutvalget som direkte representerer noen organisasjoner heller. Handikapforbundets leder mener det hadde vært fult mulig for regjeringen å ta formell kontakt med organisasjonene på forhånd og avklare hva de mener er det viktigste å legge vekt på i utvalgets arbeid. Dette har regjeringen ikke gjort. Brandvik mener også det kunne vært klokt av regjeringen å inkludere Redd Barna, som representant for arbeid med barn og ungdom.

 Utvalget som skal kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunnet innen økonomi og teknologi som kan føre til at samfunnet får mindre rom for mangfold og annerledeshet og ikke følges opp av mandatet regjeringen har gitt., Om hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse for deltakelse i arbeidslivet kan de funksjonshemmede selv best uttale seg om.

Handikapnytt skriver at Brandvik merker seg også at noen har reagert negativt på at «utvalget skal utforme minst ett forslag til endringer som kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer». Men dette er ikke en begrensning som er lagt spesielt på dette utvalget. Kravet følger av instruksjonen utvalget har, som er et regelverk alle offentlige utvalg er tvunget å følge. Uansett hvilket tema de skal utrede.

Saken er fra Handikapnytt

handikapnytt.no/vi-skal-alltid-ta-en-plass-ved-bordet/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen