Empo TV

Redusering av uføretrygd er å ta fra de fattige

Nå vil regjeringen kutte i trygden til personer med tilleggsinntekt i håp om at noen vil jobbe mer.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 14:17

Arbeiderpartiet sa i valgkampen at de ønsket et rettferdig og omfordelende skatteopplegg. Siden den forrige regjeringen vedtok uførereformen har det vært slik at uføre kan ha så store arbeidsinntekter som de måtte ønske, men inntekter over 0,4 G, dvs 42 600 kroner per år, medfører reduksjon i trygdeutbetalingene. De som har arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan tjene 1 G.   

I forslaget til statsbudsjett som Erna Solberg la fram foreslås det kutt i uføretrygden fra første krone som en tjener utenom trygden. NFU håper ikke politikerne ønsker å straffe mennesker med utviklingshemming som mottar 5000, 10 000 eller 15 000 kroner i året ekstra i motivasjonslønn.  

Regjeringen legger vekt på å styrke motiveringen for mottakere av uføretrygd med mulighet til å utnytte en restinntektsevne, ved at uføre med arbeidsinntekt får beholde en større del av uføretrygden i et lengre inntektsintervall. Fra 1. januar 2022 foreslås det derfor at dagens fribeløp på 0,4 G erstattes av halvert reduksjon opptil 1,2 G.

NFU mener det kun er skrivebords-politikere som har så virkelighetsfjerne tanker. Det er nemlig ikke ønsket om å jobbe som gjør at ingen med utviklingshemming er i ordinær jobb på ordinære betingelser. Det er jobbene som mangler. Selv departementet bør forstå at kutt i motivasjonslønnen for å jobbe er det motsatte av å styrke belønningen for å jobbe. Et eksempel er Magnus som kan få trygden sin avkortet fordi han tjener 12 kroner i timen for å legge ved i sekker. Dette gjør regjeringen i stedet for å legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.  Arbeiderpartiet som flagger solidaritet og omfordeling, bør stille seg spørsmål med den sosiale rettferdigheten i å kutte i inntektene til alle på mager uføretrygd, i håp om at noen kan komme til å jobbe noe mer.

Med den uføretrygdreformen kom det inn spesielle bestemmelser om skjerming for personer under VTA. Disse kan tjene 1 G pr. år uten at det medfører kutt i trygdeytelsen. Begrunnelsen er en svært lav timelønn, gjennomsnitt 30 kroner timen, som har til hensikt å motivere til arbeidsinnsats. Det var NFU som i sin tid jobbet for å få inn denne skjermingen. Men skjermingsprinsippet er blitt totalt misforstått av myndighetene. Det sentrale er ikke VTA-tiltaket, men det at en har en lav motivasjonslønn.

Regjeringen bør sikre skjerming av all motivasjonslønn, dvs. tiltak hvor timelønnen er svært lav og hvor siktemålet er å involvere personer med trygdeytelsen Ung ufør i arbeidslivet, mener Jens Petter Gitlesen tidligere  leder i Nfu.

Saken er fra Nfunorge.org

nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/tar-fra-de-fattige-og-gir-til-de-rike/