Empo TV

Vi kan få flere utviklingshemmede i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb. En av deltakerne i en fersk studie hadde drømt om å få jobbe i butikk og klarte med tett ...

Publisert:

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb. En av deltakerne i en fersk studie hadde drømt om å få jobbe i butikk og klarte med tett oppfølging å stå i en praksisplass, tross sin funksjonshemming. Hun stortrivdes i jobben sin.

Arbeids- og inkluderingsbedriften (AI-bedriften) hun vanligvis jobbet for mistet derimot inntekten fra hennes vanlige produksjonsarbeid og var derfor ikke udelt positive til butikkjobben. AI-bedrifter skal bidra til at mennesker som står utenfor arbeidslivet kommer seg helt eller delvis i jobb. På oppdrag for NAV bistår de mennesker i å få eller beholde arbeid. Forskergruppen har studert tre virksomheter: En videregående skole, et kommunalt dagsenter og en AI-bedrift.

De tre virksomhetene har personer med utviklingshemming blant sine deltakere. De har også mål om at deltakerne skal i jobb eller annen aktivitet på kortere eller lengre sikt. Bevisstheten om bruk av Supported employment ble endret underveis i prosjektet. Dagsenteret lyktes best. De fikk sju personer i jobb. – Ingen hadde jobb med ordinære arbeidskontrakter og lønn, men de var i praksis med oppfølging, noe som er kjempemessig, sier Grete Wangen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet.

– Et svar fra AI-bedriften var at det var vanskelig å balansere hensynet til bedriftens produksjons- og inntjeningskrav opp mot hensynet til den enkelte arbeidstakers ønske og mål om å få ordinær jobb. Dagsenteret, på sin side, viser til en ledelse som gir slingringsmonn når det kommer til bruk av Supported employment og rom for kreative løsninger, sier Wangen. Hun forklarer at vi nå har kunnskap om hva som virker, og at Supported employment virker på folk med utviklingshemming.

– Det har vi beviser for. Det krever innsats og dedikasjon til oppgaven, mot og evne til å bygge relasjoner og evne til kreativitet og problemløsning. Veilederen må kunne se folk i øynene, være til stede og bygge relasjoner og snakke med arbeidsgivere om hvordan de best kan legge til rette for de forskjellige arbeidssøkerne, sier hun.

Forskeren forteller at Supported employment for personer med utviklingshemming oppnådde gode resultater på 1990-tallet, både internasjonalt og i Norge. I dag er det svært små sjanser for at utviklingshemmede får jobb i ordinært arbeidsliv. Undersøkelser viser at så godt som alle personer med utviklingshemming er helt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Saken er hentet fra Forskningsnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

https://forskning.no/arbeid-oslomet-partner/vi-kan-fa-flere-personer-med-utviklingshemming-i-jobb/1586318