Empo TV

Ap vil jobbe for likestilling av funksjonshemmede og et universelt samfunn

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier til Handikapnytt at partiet ønsker FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk menneskerettighetslov. De har også formuleringer om å sikre universell utforming av skoler innen 2030. Og vi setter et mål om et universelt utformet samfunn innen 2035. Dette vil kreve oppfølging på mange nivåer, sier Støre.

Publisert:

Konvensjonen vil få større trykk og mer oppmerksomhet ved at den blir innarbeidet i menneskerettighetsloven, slik vi har gjort med andre FN-konvensjoner, sier Støre. Han minner om at CRPD slett ikke er det eneste programpunktet som skal bidra til å sikre funksjonshemmedes likestilling. I fjor høst var Støre med Handikapnytt til Kolbotn stasjon der rullestolbrukere ikke kom med på toget.

-Det å stå der på stasjonen sammen med tre voksne menn og høre dem fortelle hva det vil si å ikke komme med på toget … da ser vi at det ikke er like muligheter for alle. Vi vil ha et solidarisk samfunn hvor vi stiller opp sammen og legger til rette skritt for skritt, slik at alle kan få ta delta og bidra med sine ressurser. Jeg er glad for muligheten til å fortelle Handikapnytts lesere at dette er en sentral del av våre verdier. Det handler om å skape like muligheter, svarer partilederen.

-Å inkorporere CRPD sender et veldig tydelig signal om et likestilt samfunn. Det peker ut en retning, samtidig som det er svært viktig å huske at CRPD forplikter Norge også i dag. Så vet alle som lever med nedsatt funksjonsevne at det sjelden finnes en quick fix. Det trengs hardt arbeid og tydelige prioriteringer. De som ikke kom med toget på Kolbotn stasjon, vet at det er ikke nok med bare et vedtak. Rampen må også bygges, sier Støre.

Les og se sending fra undertegnede intervjuet rullestolbruker ved Kolbotn stasjon : https://www.empotv.no/universell-utforming-ogsa-pa-jernbanestasjonene/

Saken er fra Handikakpnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen