Empo TV
Gustav Granheim i NRKs Brukerråd har 5 timers reisevei inn til Oslo i forbindelse med møtene, men får ikke dekket utgiftene.

Gustav Granheim i NRKs Brukerråd har 5 timers reisevei inn til Oslo i forbindelse med møtene, men får ikke dekket utgiftene.

Må selv betale for å gi råd til NRK

NRKs brukerråd får ikke dekket utgifter knyttet til rådsmøtene.

Gustav Granheim er med i NRKs brukerråd, men får ikke dekket reiseutgifter. Med 5 timers reisevei i forbindelse med møtene, er det et rent tapsprosjekt å delta.

Publisert:

-Jeg føler dog oppdraget såpass givende og interessant, at jeg føler det er verdt det, sier Gustav Granheim til Hnadikapnytt.

Han får ikke dekket reiseutgiftene han har for å komme seg til Marienlyst i Oslo, hvor NRKs brukerråd har møtene sine. Han får heller ikke honorar for å delta.

- Dette gjør jeg kun fordi jeg er genuint interessert i media, tilrettelegging og universell utforming.

Siri Antonsen sier til Handikapnytt at de vurderer en endring i denne praksisen. Hun sier de blant annet vil ta kontakt med kommunale råd for funksjonshemmede om hvordan de dekker rådsmedlemmenes utgifter. «

Vi har ikke dekket noen ting, bekrefter Siri Antonsen i NRK. Ledelsen i NRK kommer til å se på hvordan de vil løse dette nå. Antonsen sier til Handikapnytt at Brukerrådet ikke hører til en bestemt sone, men inngår i hele den store NRK-organisasjonen.

De NRK-ansatte der vil forhøre seg med kommunale råd for funksjonshemmede om hvordan de dekker rådsmedlemmenes utgifter, forteller Antonsen.

Handikapnytt har spurt NRKs organisasjonsdirektør hvorfor medlemmene i brukerrådet ikke får dekket sine utgifter. Også har de spurt om NRK har planer om å endre praksisen.

«NRKs brukerråd er viktige bidragsytere til arbeidet med tilgjengelighet og mangfold. Vi ser nå på hvordan vi kan tilrettelegge for deltagelse gjennom eventuell dekning av reiseutgifter og honorering for møtedeltagelse».

Norges Handikapforbunds forbunds-leder, Tove Linnea Brandvik, mener det er helt feil av NRK å ikke dekke utgiftene til brukergruppas representanter.

«Slik avgrenser de muligheten til å delta til dem som tåler å tape inntekt eller som ikke har et inntektstap og til dem som har nok penger til å komme seg til møtene. Da segregerer de ut ganske mange som burde vært deltakere i brukerrådet». Brandvik synes det er dårlig praksis

«Én ting er å velge å ikke honorere deltakelse, men å dekke inntektstap synes jeg vi kunne forvente at NRK gjorde, avsluttet hun da Handikapnytt spurte om hennes mening.

Les hele saken på Handikapnytt.no:
Må betale for å få gi råd til NRK
Hør saken her: