Empo TV
Foto: Illustrasjonsfoto PxHere

Foto: Illustrasjonsfoto PxHere

Tilgjengelighetspris med bismak

I et leserinnlegg i avisa Varden setter Inger Judith Aks fra Porsgrunn spørsmålstegn ved kommunens troverdighet når de deler ut tilgjengelighetsprisen, samtidig som de bygger en 10 meter høy trapp som skaper fysiske hindere for blant annet eldre og funksjonshemmede på Osebakken.

Publisert:

Porsgrunn kommune deler årlig ut «Tilgjengelighetsprisen» for å anerkjenne og stimulere tiltak som er rettet mot universell utforming og bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede. Imidlertid har en nylig beslutning om å bygge en 10 meter høy trapp over jernbanen på Osebakken møtt massiv kritikk fra innbyggere som Inger Judith Aks. Hun sammenligner beslutningen med Greta Thunbergs berømte «How dare you?» og stiller spørsmål ved hvordan en så høy trapp kan være forenelig med tilgjengelighetsprinsipper og Porsgrunn Arbeiderpartis løfter om å være en foregangskommune både for klima og universell utforming. Å bygge fysiske hindringer for myke trafikanter vil neppe være med på å redusere bruken av bil, skriver hun.

Kritikere hevder trappen vil gjøre passeringen vanskelig for eldre, rullestolbrukere, syklister og småbarnsforeldre, hvilket strider med kommunens målsettinger om å redusere bilbruk gjennom forbedret kollektivtrafikk.

Les hele leserinnlegget på Varden.no:

Hvordan en 10 meter høy trapp gjør det godt å bli gammel på Osebakken, er mildt sagt vanskelig å forstå

Hør nyheten her:

#PorsgrunnVis flere