Empo TV
Foto: PxHere

Foto: PxHere

Lav økning i grunnbeløpet i årets trygdeoppgjør

Forskjellsbehandlingen forsetter, sier Tom Tvedt i SAFO

I årets trygdeoppgjør økes grunnbeløpet i folketrygden med 5408 kroner til 124.027 kroner i året. Oppgjøret beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.06.2024 kl 12:03

«I en dyrtid er regjeringen nødt til å løfte dem som får minst. Og de som mottar uføretrygd, må løftes», sier styreleder i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Tom Tvedt.

Tvedt er oppgitt over at uføretrygdene får mye mindre oppmerksomhet i debattene om trygdeoppgjøret enn pensjonistene. Tom Tvedt får støtte fra Gyda Nullmeyer, som er styremedlem i SAFO på vegne av NHFU.

«Trygdeoppgjøret mangler en tydelig sosial profil. Som vanlig i trygdeoppgjøret er det pensjonistene som får hovedfokus, og vår gruppe blir glemt», sier hun. «Da er det viktig at vi løfter dem dom har minst: vi ber Stortinget om ekstrabevilgninger på statsbudsjettet til dem vi representerer som har minst i dag, for ingen i Norge skal leve under fattigdomsgrensa. Vi har råd til bedre enn det».

Også Rødt reagerer på oppgjøret. Stortingsrepresentant Mimir Kristjanson mener dette bare blir småpenger for de som har minst. «Minsteytelsene i folketrygden er i dag på et nivå det knapt går an å leve av. Regjeringen burde brukt trygdeoppgjøret til å bli enige med organisasjonene om en opptrappingsplan for de lavest ytelsene, men når det ikke skjer, vil vi løfte slike forslag på Stortinget, sier han til Handikapnytt.

Pensjons og trygdeutbetalingen øker med virkning fra utbetalingen i juni, inkludert etterbetaling for mai måned. Pensjonistforbundet, Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) og SAFO leverte 16. mai felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør. De krevde blant annet en minsteøkning på 13.650 kroner til pensjonister og uføre, og lavere skatt for pensjonister.

Les hele saken:

Intet løft for uføre

Saken er fra Handikapnytt.

Hør nyheten her:

Nøkkelord

#ØkonomiVis flere