Empo TV

SAFO og Pensjonistforbundet ville ikke signere trygdeprotokollen

Pensjonistforbundet og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner mener at pensjonistene fortsetter å sakke akterut, i forbindelse med økningen av grunnbeløpet i folketrygden med 1,5 prosent - fra 99 858 kr. til 101 351 kr. For dem er denne økningen for lite.

Publisert:

Økningen kommer som et resultat av drøftingene i Trygdeoppgjøret, og årsaken til reguleringen er en lønnsvekst på 1,7 prosent, som er det samme som lønnsoppgjøret i frontfaget resulterte i. I en protokolltilførsel gjør SAFO og Pensjonistforbundet det klart at de ikke vil skrive under protokollen, siden oppgjøret igjen medfører at pasientene reguleres lavere enn den anslåtte prisveksten. Dette vil i sin tur føre til at flere får mindre å leve for. I protokolltilførselen heter det bl.a. "Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer. Det var aldri intensjonen med pensjonsreformen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten".

SAFO og Pensjonistforbundet viser til at dette har vært en utvikling som har pågått i de siste 5-6 årene. Tove Linnea Brandvik, som er forbundsleder i Handikapforbundet, frykter at den systematiske underreguleringen av pensjonene vil slå ekstra kraftig ut for funksjonshemmede som har levd av uføretrygd før de blir pensjonister. - Vi representerer en gruppe som som har livslang lavinntekt. I tillegg rammes de nå av en underregulering av pensjoner under utbetaling når de blir alderspensjonister, sier Brandvik til Handikapnytt, før hun fortsetter: - Det betyr at de taper i to runder. Og dette er mennesker som ikke har med seg tilleggspensjoner fra yrkeslivet som mange andre nyter godt av.

Publisert av Anders Teslo