Empo TV

Bedragerier med assistanse til funksjonshemmede kobles til organisert gjengkriminalitet i Sverige.

Det svenske politiets nasjonale bedragerisenter har funnet ut at inntjeningen av bedrageri med personlig assistanse til funksjonshemmede beløper seg til minst 300 millioner svenske kroner. Politiet blir også sterkt kritisert av funksjonshemmedes organisasjoner for å mistenkeliggjøre mennesker med assistansebehov

Publisert:

Sist oppdatert: 10.11.2023 kl 12:09

Beløpene kommer fram gjennom å granske alle anmeldelser av assistansebedrageri mellom 2019 og 2021, skriver Handikapnytt. Blant annet kan bedrageriene handle om at det jukses med arbeidstid, og at det utbetales lønn for arbeid som ikke er blitt gjort. I noen tilfeller er det noen som rett og slett har faket funksjonsnedsettelsen. I alt er det 448 personer som er mistenkt for å ha beriket seg.

Personlig assistanse i Sverige tilsvarer den norske BPA-ordningen. Den har vært i både myndigheters og medias søkelys i lang tid. En rapport fra Försäkringskassan (som delvis tilsvarer norske Nav) fra 2020 mener å kunne konstatere omfattende kriminalitet knyttet til ordningen. «Kartleggingen har påvist koblinger til både organisert kriminalitet som til voldsforherligende ekstremisme. Av materialet framgår det at arbeidstillatelser innen personlig assistanse utnyttes systematisk til assistansebedragerier, illegal migrasjon og utnyttelse av arbeidstakere som befinner seg i et utsatt avhengighetsforhold», heter det i rapporten. Man finner også eksempler på «brukerimport», som så benyttes til proforma-ansettelser som assistenter. «Brukerne blir handelsvarer og inntektsgeneratorer i kyniske opplegg med store økonomiske gevinster for hovedmennene», fastslo utredningen fra 2020.

Funksjonshemmedes organisasjoner i Sverige reagerer kraftig på politiets rapport. Åsa Strahlemo er forbundsleder i DHR (delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet), som på mange måter tilsvarer Norges Handikapforbund. Hun advarer sterkt mot at upresis ordbruk fører til at alle med assistansebehov blir stemplet som kriminelle. Hun sier i en pressemelding fra DHR at Personlig assistanse er en livsnødvendighet for oss som har behov for den. «Rapporter som denne, med løse antakelser og slurvete begrepsbruk, mistenkeliggjør oss som behøver personlig assistanse for å kunne leve våre liv», sier hun. Strahlemo viser til at man må gjennom grundige – til og med intime og invaderende – vurderinger fra myndighetene for å få innvilget assistanse. Rettighetspolitisk koordinator i DHR Karolina Celinska understreker at man må klare å se forskjell på mennesker med rettmessige assistansebehov og kriminelle. Politiets rapport bidrar til at dette blir utydelig, mener hun. «For å gjennomføre denne formen for kriminalitet kreves logistikk, planlegging og samarbeid. Dette er ikke en type forbrytelse som det er lett å begå», sier hun.

Saken er fra Handikapnytt:

Svensk politi: Personlig assistanse er en gullgruve for organiserte kriminelle