Empo TV
Foto: PXHere

Foto: PXHere

Ny landsforening for skeive funkiser (LFSF) blir med i Handikapforbundet

LFSF er for mennesker som både har en funksjonsnedsettelse – for enkelhets skyld omtalt som funkiser – og som samtidig identifiserer seg som LHBTIQ+ – for enkelhets skyld omtalt som skeive.

Publisert:

Sentralstyret i Norges Handikapforbund bestemte nylig å inkludere Landsforeningen for skeive funkiser-LFSF som medlemmer i Norges Handikapforbund (NHF). Begge forbundene vil jobbe for å skape gode sosiale møteplasser for medlemmene og jobbe politisk for bedre levekår for denne gruppa. De har flere felles interesser, som Handikapnytt har fortalt om i flere år. Lederen for de Skeives Landsforbund, Ingrid Thunem sier at «Ingen er for mye eller for lite skeive. Heller ingen er for mye eller lite funksjonshemmet for å være med hos oss, sier lederen til Handikapnytt. Foreningen vil arbeide for bedre inkludering av personer med minoritetsproblemer og LHBTQ-personer.

Også funkiser både i organisasjonene (Til sammen 11) og i de skeives organisasjoner forrøvrig
Felles for LFSF og Norges Handikapforbund er medlemmenes opplevelser av diskriminering og utfordringer i hverdagen. Også kalt levekårsutfordringer. LFSF-lederen mener både funksjonshemmede og alle skeive blir utsatt for strukturell diskriminering, I løpet av de tre årene skeive funksjonshemmede har hatt sitt nettverk har de erfart et stort behov for bedre organisering og møteplasser. På denne måten kan fordommene bli mindre når de inkluderes i lokal- og regional politikk. Handikapforbundets leder, Tove Linnes Brandvik sier til Handikapnytt at de skeive vil styrke likestillings-perspektivet og berike hele organisasjonen.

Hun sier «Det er viktig at vi jobber med likestilling ut over diagnoseperspektivet. Det bredder oss ut, og er helt i tråd med vedtaket på sommerens landsmøte der vi slo fast at NHF er en menneskerettsorganisasjon for alle funksjonshemmede». Landsforeningen for skeive funkiser samlermedlemmer overalt uansett hvilke funksjonsnedsettelser de måtte ha, mener Brandvik LFSF-lederen forteller til Handikapnytt at de er invitert til Barne,- Ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) for å presentere seg slik andre organisasjonene for skeive har gjort tidligere. Foreningens representanter og NHF vil få ressurser til å påvirke.

Les hele saken på Handikapnytt:
Skeive funkiser organiserer seg i Handikapforbundet

Kilde: Handikapnytt