Empo TV

Kommunepolitikere kan hjelpe mot usynlig knebling

I den siste tiden har utrykket "usynlig knebling" dukket opp i nyhetsbildet. Det går ut på at dersom den som klager til kommunen er funksjonshemmet, kan kommunen "straffe" vedkommende. Men hva gjør du da hvis du vil få sagt det du har å si?

Publisert:

Dersom du spør stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos (Frp) og Karin Andersen (SV) har de rådet klart: Spør kommunepolitikerne. - Jeg har fått høre om dette mest fra pårørende. De sier at de er redde, eller de spør meg "tror du jeg vil tape på å protestere på den behandlingen som mine nærmeste får?" sier Kjos, som fra i høst er tilbake i helse.- og omsorgskomiteen på Stortinget. Kjos forteller at hun har fått henvendelser fra mange som mener at kommunene ser på dem som svært brysomme. - De føler at døren er helt lukket; at det ikke er ingen dialog og ingen forståelse, sier Kjos.

Dersom Kjos skal ha greie på hva som foregår i en kommune, tar hun kontakt med politikerne i den aktuelle kommunen. - Jeg pleier å si til lokalpolitikerne våre at "finner du deg i at det oppleves slik i din kommune?". Hun mener at lokalpolitikerne er flinke til å følge opp saker, ikke mins når det er snakk om BPA-ordningen, og hvordan den blir praktisert

. - Det er kommuner i bøtter og spann som gjør alt de kan for å motarbeide den. Mange kommuner har aldri behandlet dette i kommunestyret, sier hun, og peker på Handikapnytts nyhetssak fra 12. oktober i år, der foreldre som søker om BPA, trues med barnevernet. - Dette er tøff og vond lesning. Sånne ting er en dokumentasjon på at man skal være forsiktig med å be om hjelp i kommunen, sier Kjos.

Karin Andersen fra SV kan også fortelle at hun har fått høre flere historier av den typen som Kjos forteller om. - Det er nok dessverre en realitet. Jeg er helt enig med Kjersti Løken Stavrum i at det er et ledelsesansvar å rette på det. Nav er et annet eksempel der du blir ledet til å få en grunn til å si nei, sier Andersen. Hun mener at det raskt blir en negativ spiral: Det er stramme økonomiske regler og rammer, Reglene og de økonomiske rammene er stramme, det er vanskelig å hjelpe, og dermed er det lett å være hard mot den som trenger hjelp. - Regelverket er ikke tydelig nok. BPA er et veldig godt eksempel der regjeringen har nektet å lage en forskrift som kan gjøre regelverket tydeligere. Det resulterer i en masse konflikter, sier Andersen.

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo