Empo TV

"Skolen er for alle"- nettsiden med informasjon for funksjonshemmede elever

På en enkel og forståelig måte skal den nye nettsiden informere og forklare elever i ungdomskolen og videregående skole om hvilke rettigheter de har på skolen. Det er samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Safo som står bak. ...

Publisert:

På en enkel og forståelig måte skal den nye nettsiden informere og forklare elever i ungdomskolen og videregående skole om hvilke rettigheter de har på skolen. Det er samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Safo som står bak. «Skolen er for alle» bruker et enklere språk og har synstolkninger og ordforklaringer. Informasjonen på nettsiden kan man også få opplest, sier Ida Hauge Dignes som er ansvarlig for innholdet på den nye netttsiden.

Dessverre er det fremdeles sånn at elever med funksjonsnedsettelse i stor grad må si fra selv, sier Ida Hauge Dignes. For kjenner du rettighetene dine, kan du si fra om de brytes, noe som forhåpentlig bidrar til at du får det bedre på skolen. Dessverre får ikke mange elever med funksjonsnedsettelser rettighetene sine oppfylt i skolehverdagen. Et eksempel på dette er tilrettelagt opplæring.

I forskningsrapporten «Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne», laget av NTNU på oppdrag fra Bufdir kommer det fram at noen ikke får gå på nærskolen sin fordi den ikke er tilgjengelig. Og det er nær sammenheng mellom utdanning og muligheter for jobb. Manglende tlrettelegging og integrering i skole og arbeidsliv for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse viste at 64 prosent av barn med funksjonsnedsettelse ikke fullførte videregående skole, ifølge rapporten.

Hverken statistisk sentralbyrå eller utdanningsdirektoratet har statistikk på dette. Men ifølge SSBs siste oppdatering av arbeidskraftundersøkelse med tall fra 2. kvartal 2020, er 40,6 prosent av personer med funksjonsnedsettelse i arbeid, mot 73 prosent for sysselsatte totalt. Nettsiden er også et ledd i kampen for å redusere dette frafallet, bekrefter Dignes.

Nå oppfordrer Dignes elever til å ta nettsiden i bruk. – Er man den eneste eleven på skolen med synlig funksjonsnedsettelse, kan man oppleve at det er vanskelig å møte barrierer alene. Jeg håper nettsiden fører til at elever føler seg mindre alene, for eksempel ved å kunne lese andres historier, sier hun. – Kanskje det kan gjøre ryggsekken litt lettere å bære. Jeg håper også at skolene blir mer bevisste hvilke rettigheter de har og at elevene bruker stemmen sin selv om det er tøft og vanskelig. Og jeg tror det kan være enklere å si fra og prate om det som ikke fungerer når man har nettsiden å vise til.

Les hele saken: Nytt nettsted viser vei til rettighetene for elever med funksjonsnedsettelse

Saken er fra Handikapnytt.no

Publisesrt av Birgitte Falck-Jørgensen