Empo TV
"HateCycle" - forskningsprosjekt om hatkriminalitet
 Foto: PxHere

"HateCycle" - forskningsprosjekt om hatkriminalitet Foto: PxHere

"HateCycle" - et forskningsprosjekt om hatkriminalitet

Prosjektet ber publikum om hjelp

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er helt eller delvis motivert av hat eller negative holdninger mot personer og- eller grupper. Nå har Senter for ekstremismeforskning (C-REX) startet opp et prosjekt for å kartlegge omfanget av handlingene.

Publisert:

- Funksjonshemmede har ofte vært underrepresentert i forskning om hatkriminalietet, så vi synes det er spesielt viktig å få med funksjonshemmede i denne studien, sier C-REX-forsker Rune Ellefsen, som ønsker å komme i kontakt med personer som har blitt utsatt for hatkriminalitet. - Nå skal vi gjøre dybdeintervjuer og komme dypere ned i folks erfaringer både med selve hendelsene og hvordan de er blitt møtt i etterkant. Har de fått den hjelpen de trenger av politi og andre? Hva kunne vært bedre? Vi vil kartlegge hva de som utsettes for hatkriminalitet har behov for, og finne ut hvordan samfunnet støtter eller ikke støtter dem, sier Ellefsen videre.

Ellefsen understreker at personvernet til de som blir intervjuet kommer til å bli ivaretatt. Dette kommer til å skje gjennom Sikt, kommunesektorens tjenesteleverandør, samt univerisetets krav til rekrutering, anonymisering og sikker datalagring. - I tillegg har vi stor forståelse for at mye av dette kan være vanskelig å snakke om. Derfor velger den enkelte informanten selv hva hen vil svare på og ikke, sier han.

HateCycle-prosjektet er et samarbeid mellom Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Likestillings- og diskrimineringsombudet og Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i politiet. Forskerne som jobber med prosjektet skal intervjue folk utover i 2024, og prosjektet skal være fullført i 2026.

Les hele saken:
Samler erfaringer fra hatkrim

Kilde: handikapnytt.no