Empo TV

NAV - en tikkende personvernbombe

Rødt og SV slår alarm om Navs personvernpraksis: Da Datatilsynet avdekket lovbrudd, ila de en bot på rekordstore 20 millioner. Nav forsvarer sin håndtering av sensitiv informasjon.

Publisert:

«Nav er en tikkende personvernbombe. Slik det står nå, gir Navs databaser etaten et kraftig informasjonsovertak på enkelte mennesker», sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson i Rødt. Han får støtte av SV-politiker Freddy André Øvstegård, som i likhet med Kristjánsson sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

«Vi finner situasjonen for personvern i Nav meget alvorlig. Derfor har vi varslet Nav om at vi gir et rekordstort gebyr på 20 millioner kroner for å vise at dette er alvor», sier direktør Line Coll hos Datatilsynet til NRK. I september gjennomførte Datatilsynet et varslet tilsyn hos Nav for å granske etatens IT-sikkerhet og personvern.

De fant flere lovbrudd på personvern, og at styringen på tilgang og loggkontrollen var særlig dårlig. Datatilsynet rapporterer at nesten alle de 22500 ansatte i Nav har tilgang til informasjon om vår fysiske og psykiske helse, våre familieforhold og økonomi. Coll i Datatilsynet mener at Nav har organisert seg slik at de har gitt nær alle ansatte tilgang til sensitiv person-informasjon, det er uheldig og i strid med loven.

Kristjánsson mener Navs adgang enten bør begrenses, eller at det bør bygges opp et sterkere vern om opplysningene Nav besitter.

Etter folketrygdloven kapittel 21, kan etatens ansatte blant annet pålegge Posten å utlevere hvilke adresser du benytter og pålegge sykehus å holde Nav oppdatert om du blir innskrevet eller utskrevet. Ved mistanke om svindel, kan Nav også be banken din om å flagge utbetalinger til deg, uten at du blir informert. Hans Christian Holte forsvarer imidlertid dagens praksis.

«I Nav er vi krystallklare på at tjenstlige behov skal ligge til grunn når ansatte går inn i saker. Jeg har tillit til at våre 22.000 ansatte i Nav tar personvern på det dypeste alvor, dette jobber vi med hver eneste dag. Når vi ved enkelte tilfeller avdekker brudd, får det alvorlige konsekvenser», svarer Holte på kritikken fra stortingspolitikerne.

Saken er fra Dagsavisen:
Rødt og SV til angrep på Navs personvern: – En tikkende personvernbombe