Empo TV

SV vil ha ny høring om Nav-skandalen

Mener de ikke har fått gode nok svar i saken

Foto: Wikipedia, ingen oppgitt

Foto: Wikipedia, ingen oppgitt

Sosialistisk Venstreparti (SV) vil ha en kontrollsak om Nav-skandalen. Partiet mener at de ikke har fått gode nok svar i saken. - Vi mener en ny kontrollsak og høring må til for å få klarhet i saken og ro rundt konklusjonene, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Publisert:

Nav-skandalen dreier seg om at det på høsten i 2019 ble det avslørt at flere nordmenn hadde blitt straffet, mange av dem med fengsel, fordi Nav og norske domstoler tolket trygdereglene feil. Flere jurister mener at skandalen kunne vært unngått dersom konklusjonene i Nav-rapporten fra 2014 hadde blitt kjent, konklusjoner som - i skrivende stund - ikke er offentliggjort. Nav-rapporten slo fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet stred mot EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak.

I den første uken av 2023 varslet Lysbakken komitémedlemmene fra de andre partiene om at han mener at det er behov for en ny høring. - Denne saken er så alvorlig at Stortinget ikke kan la den ligge. Gang på gang er det blitt lovet at alle steiner skulle snus. Men det er altfor stor usikkerhet om det virkelig har skjedd, sier Lysbakken videre. Kontrollkomitéen har flere ganger stilt arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) spørsmål om Nav-rapporten og hvordan den ble fulgt opp. Persen har vist til at dette var saker som den forrige regjeringen (Erna Solbergs regjering, journ. am.) jobbet med.

Les hele saken: SV vil ha ny høring om Nav-skandalen

Kilde: handikapnytt.no