Empo TV

Uenighet rundt beslutningen om å stenge skolene under koronapandemien

Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland og Helsedirektoratet er uenige om skolestengingen

Da koronapandemien brøt ut våren 2020, besluttet myndighetene at landets skoler skulle stenges. Nå mener Folkehelseinstituttet (FHI)s smittevernekspert og overlege Preben Aavitsland at beslutningen var feil. Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad mener det stikk motsatte - at det var riktig å holde skolene stengt.

Publisert:

- Det var en tabbe. Det var ikke nødvendig og skulle nok ikke vært gjort, fastslo Aavitsland til NRK, da han gjestet NRKs nyhetsprogram "Sommerkvarteret" torsdag morgen. Han mener at skolestengingene skapte et intrykk av at koronaviruset, også kjent som covid-19, var farlig for barn. - Det er veldig få barn som har blitt alvorlig syke av viruset. Flere steder i verden har det vært lav terskel for å stenge skolene. Det vi ser nå er at barn ned i to-til treårsalderen går medv munnbind, eller skal bli vaksinert, legger han til.

På spørsmål fra NRK om ikke FHI gikk med på å stenge skolene ved flere anledninger svarer Aavitsland: - Det var ikke mange anledninger vi var enige i at skolestenging var relevant. Vi prøvde stort sett å stoppe det overalt der vi fikk anledning. Vi mente det var en feil tilnærming at de som hadde minst fare for dette viruset skulle være de som skulle lide mest. På spørsmål om hvem det var som ønsket å stenge skolene, svarer han: - Det var enkelte kommuner og det var Helsedirektoratet, som var mer opptatt av å stenge skolene som et hovedgrep.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, aviser kritikken, og mener at det var nødvendig å stenge skolene torsdag 12. mars 2020 for å redusere koronavirusets spredning. - Jeg tror de fleste er enige om at hvis målet var å få kontroll på pandemien og begrense smitten raskt, så er nedstengning et effektivt tiltak, rett og slett fordi det tar ned mobiliteten hos alle i samfunnet. Og det tror jeg de fleste mener, sier Nakstad til NRK. Han trekker også frem at det finnes de som mener at tiltakene burde ha vært annerledes. - Så her er det ulike oppfatninger, sier Nakstad.

På spørsmål fra NRK om beslutningen om å stenge skolene kunne skape et inntrykk av at koronaviruset var skadelig for barn, sier Nakstad: - Det var mange foreldre som tok barna ut av skolen før nedstengningen, og det kom henvendelser fra flere kommuner som ønsket å stenge skoler. Så det var nok en frykt både for at man ikke gjorde nok, men også selvsagt frykt for pandemien i samfunnet den gangen.

Les hele saken: https://www.nrk.no/norge/preben-aavitsland_-overlege-fhi_-mener-det-var-en-tabbe-a-stenge-skolene-under-pandemien-1.16029396

Kilde: nrk.no