Empo TV

Ensomhet og utenforskap-Verden sdagen for psykisk helse

Er temaet for årets Verdensdag for psykisk helse. Gry Heggås Jensen, som er leder i kirkens SOS Nord Hålogaland har skrevet om folkesykdommen «Ensomhet» i anledning Verdensdagen for psykisk helse. Hun mener dette er et folkehelseproblem som kan ramme alle uansett alder, kjønn, eller bakgrunn. Uansett om man er i et forhold har gode relasjoner innad i en familie eller blant kolleger. På skolen, universitetet, eller på arbeidsplassen kan man oppleve ensomhet selv om man er sammen med andre mennesker.

Publisert:

En usynlig lidelse som ikke kan leses på folk , men samtidig gjør veldig vondt. Ensomheten er på mange måter en lidelse som kan ramme oss alle. I uke 10 kom en internasjonal undersøkelse om psykisk helse. Personene som ble kontrollert ble sjekket for flere fysiske symptomer på psykiske belastninger. Det viste seg at følelsen av å kjenne seg ensom kunne være mer belastende for kroppen enn det røyking er. Dette skriver Gry Heggås Jensen, leder i kirkens SOS Nord Hålogaland. Gry Heggås Jensen mener at det å være alene ikke er det samme som ensomhet. Ifølge lederen for Kirkens SOS kan følelsen av ensomhet påvirker immunforsvaret vårt. Helsen blir dårligere og vi kan bli sykere. Kortere levetid kan det i verste fall også føre til. Barn og unge er spesielt utsatt for ensomhet og utenforskap. Unge mennesker er avhengig av å bli bekreftet, oppleve frihet innenfor gitte grenser rett og slett armslag. Mange av de yngste har opplevd ensomhet den siste tiden, men alle kan oppleve ensomhet. Dårlig økonomi, klima, krig og pandemi har skapt nye problemer. Noe Kirkens SOS har merket tydelig. De får daglig henvendelser fra folk som opplever utenforskap og ensomhet spesielt. De får tilbakemeldinger om at livskvaliteten øker når de får noen å dele tankene sine med. Noen ganger kan det at ett enkeltmenneske lytter være nok. Alle trenger noen å prate med, mener Gry Heggås Jensen på verdens dagen for psykisk helse. Henvendelsene fra folk som ikke har noen å dele tankene sine med kontakter ofte Kirkens SOS. Der har de alltid folk beredt til å ta imot henvendelser fra folk som sliter og de vet at et lyttende øre fra en venn, kollega, lærer, eller et familiemedlem kan snu et helt liv. Kirkens SOS oppfordrer alle til å ta kontakt å snakke med personer du treffer i dag. Kirkens SOS kan nås på telefon eller chat via internett. En av tankene de har fått fra et enkeltmenneske er: «De mest krevende tankene er de du ikke deler. Takk for at dere lyttet.»

Les hele saken: Ensomhet – kanskje det farligste i verden

Kilde: Harstad Tidene