Empo TV

Handikapforbundet krever universell utforming i norsk samferdsel

Norges Handikapforbund viser til at norsk transportsektor er langt unna å oppfylle kravene som settes i FNs bærekraftsmål : ""Å sikre at alle har tilgang til lett tilgjengelige transportsystemer innen 2030. Rullestolbrukere som nektes å reise ...

Publisert:

Norges Handikapforbund viser til at norsk transportsektor er langt unna å oppfylle kravene som settes i FNs bærekraftsmål : ""Å sikre at alle har tilgang til lett tilgjengelige transportsystemer innen 2030. Rullestolbrukere som nektes å reise alene med fly, som ikke kommer om bord på toget, og som må bestille billett på ekspressbusser to dager i forveien – mens gående fritt kan kjøpe billett i døra."

Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens viktigste dokument for samferdselspolitikken.  Her presenteres regjeringens transportpolitikk for en tolvårsperiode. Det handler først og fremst om de lange linjene og de viktigste prioriteringene. Som en del av prosessen ved å lage planen for 2022 til 2033 har Samferdselsdepartementet bedt virksomhetene innenfor transport, Avinor as, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier as og Vegdirektoratet komme med innspill til arbeidet med NTP.

Det er disse innspillene Handikapforbundet har kommentert i sin høringsutalelse. Handikapforbundet har gjennomgått hva de fem har svart på oppdragene de har fått av departementet. Handikapforbundet er ikke fornøyd med det de ulike aktørene i transportsektoren sier om temaet universell utforming. «NHF er opptatt av at alle skal ha et likeverdig og tilfredsstillende transporttilbud for å kunne ta del i samfunnslivet på en likeverdig måte. For å oppnå dette må hele reisekjeden være universelt utformet, noe som langt fra er tilfellet per i dag. Derfor er det helt nødvendig at den kommende nasjonale transportplan har tydelige føringer og planer som sikrer at alle har likeverdig tilgang til transporttjenester.»

«Med bakgrunn i både effektivitetsøkning, at alle skal ha tilgang til offentlige transportmidler, samt miljøgevinsten av dette, mener vi transportvirksomhetenes svar er sterkt mangelfulle», Det skriver forbundsleder Tove Linnea Brandvik og leder i NHFs samferdselsnettverk, Magnhild Sørbotten, i høringssvaret til Samferdselsdepartementet. I høringsuttalelsen viser de til en rekke konkrete eksempel på hvordan manglende universell utforming hindrer funksjonshemmede i å benytte kollektivtransport. Mange av eksemplene er tidligere omtalt i ulike saker i Handikapnytt (følg lenkene):

Saken er hentet fra Handikapnytt.no

handikapnytt.no/handikapforbundet-krever-krafttak-for-universelt-utformet-samferdsel/

https://www.handikapnytt.no/handikapforbundet-krever-krafttak-for-universelt-utformet-samferdsel/

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 10. august 2020